Opći uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja REHAU korisničkih stranica

§ 1 Područje primjene

(1) Predmetni uvjeti korištenja reguliraju uporabu korisničkih stranica društva REHAU d.o.o. kao dijela REHAU Grupe (dalje u tekstu: REHAU).

(2) Na svojim korisničkim stranicama REHAU korisnicima nudi mnogobrojne usluge i informacije. Kroz korisničke stranice kupci mogu dobiti uvid u okvirne ugovore, raspoloživost pojedinih artikala, cjenike, raznu dokumentaciju i detalje o proizvodima te izraditi i proslijediti svoju narudžbu.

(3) Ukoliko za pojedine dijelove korisničkih stranica vrijede ili će u budućnosti vrijediti dodatni, odnosno posebni uvjeti korištenja, korisnici će izričito biti upozoreni na iste. Takvi posebni uvjeti korištenja smatraju se važnijima u odnosu na opće uvjete korištenja, ali sa općim uvjetima korištenja čine jedinstvenu cjelinu.

(4) Korisničke stranice ne služe za sklapanje ugovora. Njihova namjena isključivo je informativne prirode kao što je to izrijekom navedeno pod točkom 2 ovoga članka.

§ 2 Registriranje i prijava

(1) Prije prvog korištenja stranica korisnik se mora registrirati.

(2) Nakon uspješno okončanog postupka registracije korisnik dobiva korisnički broj i osobnu zaporku za svakog svog zaposlenika (podaci za prijavu).

(3) Registracija je obavezna. REHAU zadržava pravo korisniku, odnosno njegovom pojedinom zaposleniku, u bilo kojem trenutku ograničiti pristup korisničkim stranicama ili ga u potpunosti onemogućiti.

(4) Korisnik se pri svakom pristupanju korisničkim stranicama mora prijaviti.

(5) Korisnik je obvezan čuvati svoju zaporku i ne prosljeđivati je trećim osobama; korisnički broj i osobna zaporka moraju se čuvati odvojeno.

(6) Svi podaci koje korisnik navodi prilikom registracije moraju biti istiniti. Korisnik je dužan obavijestiti REHAU o svakoj promjeni podataka do koje dođe nakon izvršene registracije.

(7) U slučaju da neki od zaposlenika prekine radni odnos kod korisnika ili se iz nekog drugog razloga pojavi potreba da mu se onemogući pristup korisničkim stranicama, korisnik je dužan o tome obavijestiti REHAU.

§ 3 Obveze tvrtke REHAU

(1) Korisnik može u svakom trenutku učitati i na svoje osobno računala pohraniti informacije koje mu tvrtka REHAU na svojim korisničkim stranicama stavlja na raspolaganje. Korisnik svojim pristupom korisničkim stranicama stječe pravo čitanja pojedinih dokumenata ali ih nema pravo mijenjati ili brisati.

(2) REHAU ima pravo u bilo kojem trenutku djelomično ili u potpunosti onemogućiti pristup korisničkim stranicama. Također, korisničke stranice mogu u određenom razdoblju biti nedostupne uslijed potrebe za nadogradnjom softvera, odnosno tehničkom nadogradnjom. REHAU ne preuzima odgovornost za nemogućnost pristupanja korisničkim stranicama.

§ 4 Obveze korisnika

(1) Korisnik preuzima odgovornost za sve aktivnosti izvedene pod njegovim korisničkim podacima.

(2) Korisnik tijekom pristupanja korisničkim stranicama niti u jednom trenutku ne smije

a. nanijeti ikakvu štetu drugoj osobi ili povrijediti njena prava,

b. upotrebljavati korisničke stranice za osobnu promidžbu ili bilo kakve druge komercijalne namjene.

Ukoliko se korisnik ogriješi u bilo koju od odredbi navedenih pod točkom 2 ovoga članka, REHAU će mu neodgodivo zabraniti pristup korisničkim stranicama. REHAU također zadržava pravo da u navedenom slučaju obriše i uništi sav sadržaj i materijal koji nije u skladu s odredbama spomenutih zabrana.

(3) Korisnik se po završetku svoga pristupanja korisničkim stranicama mora odjaviti s njih. Ukoliko korisnik ima saznanja ili sumnja u nedopušteno korištenje njegovog korisničkog broja i osobne zaporke, dužan je o tome odmah pismeno obavijestiti REHAU (e-mail je dovoljan). REHAU će zabraniti pristup korisničkim stranicama preko navedenih korisničkih podataka, a korisnik će nakon ponovljenog postupka registracije dobiti nove osobne korisničke podatke.

§ 5 Prava korisnika

(1) REHAU korisniku daje ograničeno i neprenosivo pravo da koristi sve informacije i dokumentaciju koju tvrtka REHAU objavljuje na svojim korisničkim stranicama.

(2) Korisnik nema pravo informacije i dokumentaciju koju tvrtka REHAU objavljuje na svojim korisničkim stranicama prenositi trećim osobama za novčanu protuvrijednost niti besplatno, u cijelosti niti djelomično.

(3) Korisnik nema pravo da korištenjem hiperlinka na pojedine sadržaje korisničkih stranica tvrtke REHAU iste koristi i/ili ih objavljuje na bilo kojoj drugoj mrežnoj stranici.

(4) Osim prava navedenih isključivo u ovim Općim uvjetima korištenja ili bilo kojih drugih prava, korisniku se ne daju nikakva druga prava, posebno ona vezana uz korištenje naziva tvrtke i zaštitu prava poslovnog subjekta (poput patenata, nacrta vezanih uz korištenje pojedinih proizvoda, oznaka i slično) niti se REHAU obvezuje spomenuta pravo prenijeti korisniku.

§ 6 Prava vezana uz sadržaj korisničkih stranica – intelektualno vlasništvo

(1) REHAU na svim dijelovima korisničkih stranica, uključujući layoutove te kompletan sadržaj zadržava pravo intelektualnog vlasništva kao i prava po svim ostalim osnovama.

(2) Korisnik je dužan poštivati spomenuta prava tvrtke REHAU te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće mijenjati ili uklanjati oznake intelektualnog vlasništva, zaštitne znakove ili bilo kakve druge zaštićene navode.

§ 7 Hiperlink

Ukoliko tvrtka REHAU na svojim korisničkim stranicama upućuje na mrežne stranice trećih osoba, tvrtka REHAU ne preuzima odgovornost za sadržaj istih. Također, tvrtka REHAU se odriče prava na sadržaj mrežnih stranica trećih osoba u bilo kojem obliku. Tvrtka REHAU nije u mogućnosti neprekidno provjeravati sadržaje objavljene na mrežnim stranicama trećih osoba. Korisnik pristupa mrežnim stranicama trećih osoba na vlastitu odgovornost.

§ 8 Naknada

Tvrtka REHAU svim korisnicima omogućuje pristupanje svojim korisničkim stranicama bez naknade.

§ 9 Jamstvo, virusi

(1) Tvrtka REHAU nastoji konstantno štiti svoje korisničke stranice od virusa, no nije u mogućnosti jamčiti da se isti neće pojaviti. Korisnik je dužan, zbog sigurnosti vlastitog osobnog računala, kao i zbog sprečavanja prenošenja virusa na korisničke stranice tvrtke REHAU, prilikom preuzimanja sadržaja s korisničkih stranica tvrtke REHAU koristiti neke od aktualnih na tržištu dostupnih antivirusnih alata.

(2) Tvrtka REHAU ne preuzima odgovornost niti jamči za točnost, aktualnost ili potpunost informacija objavljenih na svojim korisničkim stranicama.

§ 10 Osobni podaci

Prilikom prikupljanja, korištenja i obrade osobnih podataka korisnika REHAU se obvezuje pridržavati se odredbi zakonskih i podzakonskih akata vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

§ 11 Nadležnost suda

(1) Ukoliko je to pravno moguće, u slučaju spora je nadležan sud u Zagrebu.

(2) Primjenjuje se hrvatsko pravo.

§ 12 Ostale odredbe

(1) Sve odredbe odnosa tvrtke REHAU i korisnika koji nisu regulirani ovim Općim uvjetima korištenja korisničkih stranica zahtijevaju pisani oblik. Ukidanje potrebe pisanog oblika također mora biti u pisanom obliku.

(2) REHAU zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta korištenja svojih korisničkih stranica.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection