Biomasa i Bioplin

Opskrba energijom za budućnost

Biomasa, kao temeljni oblik pohranjivanja energije, ima odlučujuću ulogu u području obnovljivih izvora energije. Diljem svijeta su tijekom proteklih godina izgrađene tisuće postrojenja za bioplin, toplane koje kao sirovinu koriste piljevinu te one koje koriste prikupljenu biomasu te nas na taj način opskrbljuju strujom i toplinom. REHAU se na ovom području etablirao kao specifičan ponuditelj cjelokupnih sustava, pokretač inovativnih rješenja te kompetentni servisni partner.