RAUGEO razdjelni šaht maxi

Opis

RAUGEO razvodni šaht maxi
RAUGEO razvodni šaht maxi

Za priključenje i do 20 krugova rasoline

REHAU u svojoj ponudi ima RAUGEO razdjelni šaht maxi, koji je pogodan za priključenje i do 20 krugova rasoline, za primenu kod velikih postrojenja.

 • Šaht i razdjelnik od polietilena
 • Za 8-20 priključka, sa i bez mjerača protoka
 • Dimenzije razdjelnika 63 mm
 • Zavareni cijevni nastavci 32 mm
 • Razdjelnik tvornički ispitan na tlak, boks ispitan na vodonepropusnost
 • Otporan na prometno i pješačko opterećenje do 200 kg (kod maxi Add-On do 600 kg)
 • Poklopac za pješačko opterećenje, šaht se isporučuje sa postavljenim poklopcem
 • Opcionalno produženje konusa (visina 400 mm)

Prednosti

RAUGEO razvodni šaht maxi
RAUGEO razvodni šaht maxi

Prednosti

 • Kompletno predfabricirani razdjelni šahtovi od polietilena za priključenje krugova rasoline u geotermalnim postrojenjima
 • Tvornički ugrađen razdjelnik od PE 100 integriran u razdelni šaht
 • Svaki krug rasoline sa zapornim elementom kako u razvodu, tako i u povratu
 • Kod izrade sa mjeračem protoka kuglasti ventil u povratnom vodu zamjenjuje se podesivim mjeračem protoka, koji može da se zatvori
 • Mjerači protoka i kuglasti ventili se ugrađuju pomoću ravnobrtvljenog holender spoja, sa mogućnošću zajmene
 • Kuglasti ventil DN25 na gornjoj strani razdjelnika služi za punjenje, ispiranje i odzračivanje
 • Lagana konstrukcija
 • Pomoću spojnice za elektrozavarivanje moguće je spajanje RAUGEO PE, PE-RC i PE-Xa cijevi na cjevne nastavke