Sezonski spremnik topline

Sezonski spremnik topline

U sezonskim se spremnicima za toplinu sa geosondama tijekom ljeta pohranjuje višak topline koji se zatim koristi tijekom zimskog, hladnog razdoblja godine. Na taj se način proizvedena i pohranjena toplina može učinkovito koristiti tijekom cijele godine, ovisno o potrebama.

Razina energije iz obnovljivih izvora (solarna energija i sl.) ne poklapa se s energetskim potrebama, zapravo je obrnuto proporcionalna. Iz tog razloga financijski povoljni i energetski učinkoviti koncepti za sezonsko pohranjivanje topline dobivaju sve više na važnosti. Sezonski spremnici za toplinu sa geosondama koriste geotermiju, najčešće u kombinaciji s dizalicama topline za pohranjivanje topline bez potrebe za izgradnjom dodatnih, skupih postrojenja. Pomoću kompaktno posloženih sondi samo tlo postaje spremnik za sezonsko pohranjivanje topline.