Sistemi za zaštitu bilja

Sigurno - čisto - u skladu sa standardom

Zaštita bilja je jedan od najvažnijih faktora u agrarnoj tehnici.
Ovde se prvenstveno traže visoko funkcionalna, sigurna i održiva rešenja.

Ove zahteve u potpunosti ispunjavaju REHAU komponente.
A to je za naše komponente potvrdio i nezavisni institut za ispitivanje.
Tako su REHAU klipse kompletno ispitane od strane Instituta FH Weihenstephan.