RAUAQUA creva

Opis

RAUAQUA

Opis

Pod pojmom RAUAQUA Vam nudimo creva za piitku vodu, koja ispunjavaju najstrože uslove iz DVGW, radni list W270, W 549, kao i KTW, kategorija A.

RAUAQUA creva za pitku vodu su creva sa vlaknastim ojačanjem sa dozvolom za kompletno crevo.

Prednosti

RAUAQUA

Prednosti

Die Vorteile der speziellen Schaustellerschläuche sind:

  • Prednosti specijalnih creva za pitku vodu su:
  • Postojanost na temperaturi od -20 °C do +65°C
  • Trajna utisnuta oznaka
  • Kompatibilno sa GK spojnicom i konusnim zatvaračem
  • Homogena veza - testirano u praksi (prelazna veza)
  • Otpornost na UV zrake
  • Postojano na habanje
  • Otpornost na konvencionalna sredstva za čišćenje i dezinfekciju
  • Nepropusna na svetlo (sprečava stvaranje mikroba)

Download

Download

Ovde ćete naći tehničku informaciju za RAUAQUA-creva, kao i aktuelan prospekt.