FUKO I & FUKO II

Opis

Opis

Konstrukcioni delovi od vodonepropusnog betona moraju na prelaznim mestima da preuzmu i funkciju zaptivanja od vode.


Ubrizgavanjem materijala za presovanje u radne fuge pomoću ubrizgavajućih creva popunjavaju se fuge i eventualno direktno i nedostaci u betonu. Voda više ne može da prodire u fuge.

REHAU u ovoj oblasti nudi i specijalno koncipirana rešenja za industrijska creva.