RAUPURAN & RAUFLEXAM

Opis

ZA MEHANIČKA OPTEREĆENJA

Za primene sa velikim mehaničkim opterećenjima naročito su pogodna nearmirana poliuretanska creva RAUPURAN otporna na habanje.


Kod većih pritisaka koriste se ojačanja vlaknima.

Mogućnosti primene

Mogućnosti primene

RAUPURAN i RAUFLEXAM creva se primenjuju kao dovodni vodovi za pneumatske alate.

Kada se RAUPURAN creva koriste u kontaktu sa vodom nudimo i vrste materijala otporne na mikrobe.

Prednosti

Prednosti

  • Otpornost na pritisak
  • Otpornost na habanje
  • Fleksibilnost
  • Mala težina
  • Postojanost na temperaturi od -40 °C do +80 °C
  • Materijali otporni na mikrobe za primenu sa vodom