Protivpožarna creva

Opis

Protivpožarna creva

BEZBEDNOST, KADA JE POTREBNA

Kod protivpožarne tehnike se protivpožarna creva i creva ga gašenje požara primenjuju u takozvanim zidnim hidrantima.

Koriste ih prisutna lica za početak gašenja požara.

Na osnovu oblasti primene utvrđeni su i zahtevi za creva u standardu DIN EN 694.
Eksterne laboratorije su na osnovu ispitivanja tipova potvrdile da sva REHAU protivpožarna creva u potpunosti ispunjavaju zahteve iz norme za konstrukciju creva.

Silikonske zaptivke za protivpožarna vrata zaokružuju naš portfolio proizvoda u protivpožarnoj oblasti.

Varijante

Protivpožarna creva

Varijante

  • DN 19

  • DN 25

  • DN 33