Lokacije širom svijeta

REHAU je aktivan širom svijeta, s različitom zastupljenošću pojedinih poslovnih područja u određenim regijama. Geografski je REHAU grupa poslovanje podijelila u 8 regija:

  • Central Europe (srednja Europa s Njemačkom, Poljskom, baltičkim zemljama i Finskom)
  • South (južna Europa, Južna Amerika, dijelovi sjeverne Afrike)
  • Southeast Europe (jugoistočna Europa s Grčkom, Češkom i Turskom)
  • East (Rusija, Bjelorusija, Kazakstan, Kirgistan, Uzbekistan i Turmenistan)
  • Western Europe (Francuska, Švicarska, zemlje Beneluxa, dijelovi sjeverne Afrike)
  • North America (Sjeverna i Srednja Amerika)
  • Asia and Australia (Azija i Australija)
  • regija GS (Velika Britanija, Irska, Skandinavija, Južna Afrika)

Centralna uprava REHAU grupe nalazi se u mjestu Muri u Švicarskoj.

Strategija REHAUa, kao međunarodno organizirane tvrtke, je prisutnost na svim tržištima u ekspanziji. U više zemalja istočne Europe je REHAU prisutan već više od deset godina. Širom globusa nalazimo se na više od 170 lokacija, uvijek u blizini naših kupaca.