Mreža nabave

Povezani u čitavom svijetu

REHAU-ova nabavna mreža odgovorna je za kupovinu sirovina i materijala za potrebe REHAU-a širom svijeta. Opseg nabave obuhvaća: sirovine i dodatne dijelove, strojeve i postrojenja, alate, transportne usluge, pogonska sredstva i gorivo, informatičku i uredsku opremu i još mnogo toga.

Naš cilj je postići optimalnu ekonomičnu nabavu i osigurati potreban materijal u traženoj kvaliteti i količini i to u pravo vrijeme, na pravom mjestu i po povoljnoj cijeni neovisno o lokaciji.

Naša mreža nabave stoga, na svim lokacijama primjenjuje iste procedure nabave. Time je, širom svijeta, osiguran identičan postupak i transparentnost. Osim toga, dosljedno upravljanje grupama materijala osigurava suradnju sa pouzdanim dobavljačima, koje pak REHAU-ovi odjeli nabave i tehnike redovito ocjenjuju kroz sustav osiguranja kvalitete.

REHAU GmbH
Worbstrasse 50
3074 Muri bei Bern
Schweiz
Tel.: (00 41) 31/95 03 - 111
Fax.: (00 41) 31/95 03 - 121
E-Mail: muri.ml@rehau.com

Informacije o materijalu