Atitiktis REHAU

REHAU, kaip šeimos verslas, yra atsakinga įmonė, siekianti sąžiningumo ir tvarumo. Pagrindinės vertybės ir elgesio taisyklės apibrėžtos mūsų vidiniame elgesio kodekse ir išsamesnėse Antikorupcijos gairėse. Šios taisyklės privalomos visiems REHAU darbuotojams visame pasaulyje, nepriklausomai nuo jų pareigų ir hierarchinės padėties. Tikimės, kad mūsų verslo partneriai tiekimo grandinėje pritaria mūsų vertybėms ir principams, taigi ir mūsų Tiekėjų elgesio kodeksui.

REHAU visada vadovavosi teisės aktais. REHAU atitikties užtikrinimo pastangos ypač susijusios su kovos su korupcija, konkurencijos pažeidimais, pinigų plovimu ir aplinkosaugos teise. Be to, toliau išvardyti klausimai bus sprendžiami aukščiausiu prioritetu: 

  • REHAU vidaus atitikties reikalavimų (REHAU elgesio kodekso ir tiekėjų elgesio kodekso) nesilaikymas arba grėsmė, kad bus nesilaikoma.
  • Teisinių reikalavimų nesilaikymas arba grėsmė, kad jų nebus laikomasi
  • Skundai arba informacija apie visus žmogaus teisių ir aplinkosaugos pavojus arba visus žmogaus teisių ir aplinkosaugos įsipareigojimų pažeidimus pagal LkSG (Vokietijos tiekimo grandinės įstatymą).
  • Ataskaitos pagal taikomą nacionalinę teisės akto redakciją, įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą (ES) 2019/1937 dėl pranešėjų apsaugos.

REHAU įdiegė visuotinę atitikties valdymo sistemą (angl. CMS), kurios tikslas - planuoti, valdyti ir kontroliuoti visą su atitiktimi susijusią veiklą. Sistemingai ir reguliariai rengiame atitikties mokymus visiems REHAU grupės darbuotojams. Taip pat tiekėjai instruktuojami, ko iš jų tikimasi. Atvirų diskusijų, skaidrumo ir pasitikėjimo kultūra grindžiame savo pastangas užtikrinti atitiktį. Ši kultūra ir aukštas atitikties taisyklių išmanymo lygis leidžia mums greitai ir efektyviai spręsti su atitiktimi susijusius klausimus. Mūsų tikslas - gyventi atitikties kultūra pagal šūkį "Atitiktis REHAU: laikytis - įsipareigoti - pasitikėti".

Darbuotojai ir trečiosios šalys gali pranešti apie galimus atitikties pažeidimus naudodamiesi mūsų pranešimų apie pažeidimus sistema (REHAU Compliance Communication System -CoCoS), kuri yra internetinė ir atitinka aukščiausius duomenų apsaugos ir duomenų saugumo standartus. 

Ataskaitos taip pat gali būti siunčiamos paštu ir elektroniniu paštu. 

Išsamią informaciją apie tai, kaip pateikti pranešimą, taip pat apie mūsų pranešimų apie pažeidimus sistemos tvarką rasite čia.

Visiems REHAU atitikties užtikrinimo veiksmams vadovauja REHAU grupės generalinis patarėjas, vyriausiasis atitikties užtikrinimo pareigūnas REHAU grupėje, taip pat centrinis atitikties užtikrinimo skyrius ir vietiniai atitikties užtikrinimo kontaktai. Ne rečiau kaip kartą per metus atliekame veiksmingumo peržiūras; jei reikia, imamės priemonių toliau tobulinti SVS.

Į "Group Compliance" galima kreiptis bet kokiu klausimu: 
El. paštas: compliance@rehau.com
Telefonas: +49 9283 77 2075

REHAU Industries SE & Co. KG
Group Compliance
Helmut-Wagner-Straße 1
95111 Rehau

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection