Pranešimų apie pažeidimus sistema

Darbuotojai ir trečiosios šalys gali kreiptis dėl galimų atitikties pažeidimų naudodamiesi mūsų pranešimų apie pažeidimus sistema (REHAU Compliance Communication System -CoCoS), kuri yra internetinė ir atitinka aukščiausius duomenų apsaugos ir duomenų saugumo standartus (https://www.bkms-system.ch/REHAU).

Galima pranešti apie atitikties pažeidimus. Tai:

  • REHAU vidaus atitikties reikalavimų (REHAU elgesio kodekso ir tiekėjų elgesio kodekso) nesilaikymas arba grėsmė, kad bus nesilaikoma. 
  • Teisinių reikalavimų nesilaikymas arba grėsmė, kad jų nebus laikomasi
  • Skundai arba informacija apie visus žmogaus teisių ir aplinkosaugos rizikos veiksnius arba visus žmogaus teisių ir aplinkosaugos įsipareigojimų pagal LkSG pažeidimus. 
  • Ataskaitos pagal taikomą nacionalinę teisės akto redakciją, įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvą (ES) 2019/1937 dėl pranešėjų apsaugos.

Per sistemą gauti pranešimai perduodami tiesiogiai grupės atitikties užtikrinimo tarnyboms ir yra tvarkomi aukščiausiu prioritetu ir griežtai konfidencialiai. CoCoS sistema galima naudotis pranešant bet kokią informaciją, susijusią su atitikties pažeidimais.

Ataskaitos taip pat gali būti siunčiamos paštu ir elektroniniu paštu.

El. paštas: compliance@rehau.com

REHAU Industries SE & Co. KG
Group Compliance
Helmut-Wagner-Straße 1
95111 Rehau

Išsamią informaciją apie tai, kaip pateikti pranešimą, rasite toliau pateiktoje REHAU pranešėjų sistemos procedūroje:

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection