Informacija dėl duomenų apsaugos

REHAU ir duomenų apsauga

Mes, REHAU, džiaugiamės, kad apsilankėte mūsų interneto svetainėje ir domitės įmone bei mūsų gaminiais. Labai rimtai vertiname jūsų asmens duomenų apsaugą ir norėtume, kad lankydamiesi mūsų interneto svetainėse jaustumėtės gerai. Mums svarbu jūsų asmens duomenų, pvz., vardo, pavardės, adreso, telefono numerio ar el. pašto adreso, saugumas ir į jį atsižvelgiame savo verslo procesuose. Savo veiklą internete vykdome laikydamiesi duomenų apsaugos ir saugumo įstatymų. Toliau sužinosite, kokią informaciją galime rinkti ir kaip ją tvarkome. Įmonės „REHAU AG + Co“ interneto svetainėse gali būti nuorodų į kitų valdytojų interneto svetaines, kurioms ši duomenų apsaugos deklaracija netaikoma.

Asmens duomenys

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi laikantis įstatymų nuostatų. Duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi kontroliuoja šios įstaigos, į kurias gali kreiptis visi:

„REHAU AG + Co“ už duomenų apsaugą atsakingas asmuo:

dr. Alexander Walter
El. paštas: datenschutz@rehau.com

Priežiūros institucija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6,

LT- 09310 Vilnius

1. Atsakingos įstaigos pavadinimas ir adresas

UAB REHAU

Laisvės pr.121

LT-06120 Vilnius
Įmonės kodas 111613614

PVM mokėtojo kodas LT116136113

2. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Mūsų interneto svetainėje jokie jūsų asmens duomenys nerenkami be jūsų žinios. Tik jūs sprendžiate, ar norite mums pateikti savo duomenis, pvz., registruodamiesi, pateikdami užsakymą arba dalyvaudami apklausoje.

Galite bet kada atšaukti savo sutikimą dėl jūsų duomenų naudojimo. Duomenų tvarkymas iki atšaukimo momento yra teisėtas.

Jūsų asmens duomenis paprastai naudojame remdamiesi Vokietijos duomenų apsaugos įstatymo 6 str. 1 dalis f (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), kad atsakytume į jūsų užklausą, apdorotume jūsų užsakymą arba suteiktume jums prieigą prie specialios informacijos ir pasiūlymų.

Puoselėjant santykius su klientais, taip pat mums gali prireikti:

 • jūsų asmens duomenis įrašyti, tvarkyti ir perduoti, pvz., REHAU grupės įmonėms, siekiant geriau išnagrinėti jūsų pageidavimus arba pagerinti mūsų gaminius ir paslaugas;
 • mums (arba tretiesiems asmenims mūsų užsakymu) šiuos duomenis naudoti, norint jus informuoti apie REHAU pasiūlymus, kurie būtų naudingi jūsų verslui, arba atlikti apklausas internetu, per kurias geriau sužinotumėme jūsų poreikius.

Jūs visada galite atšaukti leidimą naudotis tais duomenimis susidarius tam tikrai Jums žinomai situacijai.

Kaskart rinkdama duomenis, REHAU jums praneš, kokie duomenys būtini jūsų užklausai apdoroti arba sutarčiai įgyvendinti DSVGO 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Be abejo, suprasime, jeigu santykių su klientais puoselėjimo, o ypač tiesioginės prekybos ar rinkos tyrimų, tikslu nenorėsite perleisti mums savo asmens duomenų. Jūsų asmens duomenų, žinoma, neparduosime tretiesiems asmenis ir nerealizuosime kitur.

3. Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tol, kol to reikės pagal jų rinkimo tikslus arba kol saugoti duomenis būtina pagal įstatymus ar valdžios institucijų nurodymus. Kai nebereikės, jūsų duomenis ištrinsime arba užblokuosime.

Taip pat jūsų duomenis ištrinsime arba užblokuosime iškart, jums atšaukus savo sutikimą ir teisėtai paprieštaravus, kad duomenys būtų tvarkomi.

4. Planuojamas duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Šioje duomenų deklaracijoje nurodytais tikslais jūsų asmens duomenis galime perduoti kitoms REHAU bendrovėms. Kitos bendrovės, siekdamos savo interesų, jūsų asmens duomenis gali naudoti tais pačiais tikslais kaip ir mes. Pirmiausia jos, siekdamos savo interesų, jūsų asmens duomenis gali tvarkyti nurodytais tikslais. REHAU grupės darbuotojai prieigą prie jūsų asmens duomenų įgyja tik tuo atveju, kai tai būtina jų užduotims vykdyti.

Duomenų perdavimas filialams už EEE ribų vyksta arba remiantis Komisijos sprendimu dėl adekvatumo (GDPR 45 straipsnio 3 dalis) arba standartinėmis duomenų apsaugos nuostatomis (GDPR 46 straipsnio 2 dalies c punktas), kurios suteikia susijusiam asmeniui atitinkamas garantijas. Standartinių duomenų apsaugos nuostatų tekstas yra paskelbtas šiuo adresu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en ,

Taip pat jūsų asmens duomenis galime perduoti tretiesiems asmenims, kurie nėra REHAU bendrovės, naudodamiesi jų techninėmis ir organizacinėmis paslaugomis, kurių mums reikia vykdant nurodytus tikslus arba kitą ūkinę veiklą. Mūsų paslaugų teikėjai sutartimis įpareigojami asmens duomenis tvarkyti tik mūsų užsakymu ir tik pagal mūsų instrukcijas. Savo paslaugų teikėjus įpareigojame laikytis techninių ir organizacinių priemonių, užtikrinančių asmens duomenų apsaugą. Jeigu paslaugų teikėjai yra tose šalyse, kuriose taikomi įstatymai nenumato Vokietijos teisei prilygstančios asmens duomenų apsaugos, mes sutartimis užtikriname, kad šie paslaugų teikėjai atitiktų įstatymuose numatytą duomenų apsaugos lygį (Standartinės duomenų apsaugos nuostatos arba ES ir JAV privatumo apsaugos sistema). Daugiau informacijos galite gauti iš mūsų įmonės darbuotojo, atsakingo už duomenų apsaugą.

5. Tiesioginių pokalbių įrankio „SnapEngage“ naudojimas

Šioje interneto svetainėje naudojama bendrovės „SnapEngage“, LLC, tiesioginių pokalbių paslauga „SnapEngage“. „SnapEngage“ naudoja slapukus (angl. „cookies“) – tekstinius failus, kurie įrašomi jūsų kompiuteryje ir padeda analizuoti, kaip naudojate interneto svetainę. Ši surinkta informacija persiunčiama tik į „SnapEngage“ serverį, esantį Europos Sąjungoje, ir jame įrašoma, kad būtų įvertinta, kaip naudojate pokalbius, ir mums būtų pateiktos ataskaitos. „SnapEngage“ šią informaciją gali perduoti tretiesiems asmenims, jeigu to reikalauja įstatymai arba jeigu tie tretieji asmenys tvarkos duomenis „SnapEngage“ užsakymu. „SnapEngage“ jokiu būdu nesusies jūsų sutrumpinto IP adreso su kitais „SnapEngage“ duomenimis. Daugiau sužinoti galite „SnapEngage“ nuorodose dėl duomenų apsaugos, kurias rasite čia http://snapengage.com/privacy-policy/
„SnapEngage“ šiuos duomenis mūsų prašymu perleis mums, šie duomenys bus naudojami tik vidiniais tikslais arba, prireikus, norint susisiekti.

6. „Google Analytics“ žiniatinklio analizės paslaugos naudojimas

Šioje interneto svetainėje naudojama bendrovės „Google“, Inc., žiniatinklio analizės paslauga „Google Analytics“. „Google Analytics“ naudoja slapukus (angl. „cookies“) – tekstinius failus, kurie įrašomi jūsų kompiuteryje ir pagal kuriuos galima analizuoti, kaip jūs naudojate interneto puslapį. Slapuko surinkta informacija apie tai, kaip naudojate interneto svetainę, paprastai persiunčiama į „Google“ serverį JAV ir jame įrašoma. Jeigu interneto svetainėje suaktyvinama anoniminio IP adreso funkcija, Europos Sąjungos valstybėse arba kitose Europos ekonominės zonos šalyse „Google“ jūsų IP adresą sutrumpina. Tik išimties atvejais į „Google“ serverį JAV persiunčiamas visas adresas, kuris sutrumpinamas ten. Šio interneto puslapio valdytojo užsakymu, „Google“ naudoja šią informaciją jūsų lankymuisi puslapyje vertinti, ataskaitoms apie veiksmus interneto puslapyje ruošti ir kitoms su interneto naudojimu susijusioms paslaugoms puslapio valdytojui teikti. Per „Google Analytics“ programą jūsų naršyklės pateiktas IP adresas nemaišomas su kitais „Google“ duomenimis. Atitinkamai nustačius savo naršyklės programinę įrangą, slapukai nebus įrašomi. Vis dėlto pranešame, kad tokiu atveju galėsite naudotis ne visomis šio interneto puslapio funkcijomis. Be to, norėdami, kad slapukų surinkta ir su jūsų lankymusi puslapyje susijusi informacija nebūtų perduota „Google“ ir šios informacijos „Google“ negalėtų apdoroti, per nuorodą http://tools.google.com/dlpage/gaoptout atsisiųskite ir įdiekite naršyklės įskiepį.

Norėdami, kad „Google Analytics“ nerinktų jūsų duomenų, paspauskite toliau pateiktą nuorodą. Įdiegiamas „Opt-Out“ slapukas, kad ateityje jums apsilankius šioje interneto svetainėje jūsų duomenys nebūtų renkami: „Google Analytics“ išjungimas

Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite adresu https://www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://www.google.de/intl/de/policies/. Informuojame, kad mūsų interneto svetainėje „Google Analytics“ programa papildyta kodu „gat._anonymizelp();“, užtikrinant, kad būtų renkami tik anoniminiai IP adresai (angl. „IP Masking“).

7. „Etracker“ žiniatinklio analizės paslaugos naudojimas

Rinkodaros ir paslaugų gerinimo tikslais šioje interneto svetainėje duomenys renkami pasitelkiant bendrovės „Etracker“, GmbH, technologijas. Pagal šiuos duomenis galima sukurti naudojimo paskyras su pseudonimais. Šiuo tikslu gali būti naudojami slapukai, užtikrinantys galimybę pakartotinai atpažinti interneto naršyklę. Taikant „Etracker“ technologijas surinkti duomenys be atskiro asmens sutikimo nenaudojami šios interneto svetainės naudotojo asmenybei nustatyti ir nesusiejami su pseudonimo turėtojo asmens duomenimis. Sutikimą dėl duomenų rinkimo ir saugojimo bet kada galima atšaukti ir atšaukimas galios ateityje. „Etracker“ išjungimas

8. „Facebook“ įskiepio naudojimas

Savo interneto svetainėje naudojame bendrovės „Facebook“, Inc., vadinamąjį „lankytojo veiksmų pikselį“. Taip galima atsekti lankytojų veiksmus po to, kai jie, paspaudę „Facebook“ reklaminį skelbimą yra nukreipiami į valdytojo interneto svetainę. Šis būdas skirtas įvertinti „Facebook“ reklaminių skelbimų veiksmingumą statistikos ir rinkodaros tikslais ir padeda tobulinti reklamos priemones ateityje. Surinkti duomenys mums yra anonimiški, todėl nesuteikia jokios informacijos apie vartotojų tapatybę. Vis dėlto „Facebook“ duomenis išsaugo ir apdoroja taip, kad juos būtų galima susieti su konkrečia vartotojo paskyra, ir „Facebook“ gali duomenis naudoti savo reklamos tikslais pagal „Facebook“ duomenų naudojimo taisykles: https://www.facebook.com/about/privacy/
Šie duomenys bendrovei „Facebook“ ir jos partneriams suteikia galimybę įjungti reklamos skelbimus „Facebook“ ir kituose puslapiuose. Taip pat šiais tikslais jūsų kompiuteryje gali būti įrašomas slapukas.

9. „Youtube“ įskiepio naudojimas

Savo interneto svetainėse įkeldami vaizdo įrašus, naudojame „YouTube“, LLC, įskiepius (priklausančius „Google“, Inc.). Kai naudojate mūsų interneto svetainę, užmezgamas ryšys su „YouTube“ serveriais ir parodomas įskiepis. Taip į „YouTube“ serverį perduodama informacija, kokius mūsų puslapius aplankėte. Jeigu esate registruotasis „YouTube“ narys, šią informaciją „YouTube“ priskiria jūsų asmeninei vartotojo paskyrai. Kai naudojamas įskiepis, pavyzdžiui, paspaudus vaizdo įrašo paleisties mygtuką, ši informacija taip pat priskiriama jūsų vartotojo paskyrai. Jeigu nenorite, kad ši informacija būtų priskirta, prieš naudodami mūsų interneto svetaines atsijunkite nuo savo „YouTube“ vartotojo paskyros arba įmonių „YouTube“, LLC, ir „Google“, Inc., kitų paskyrų ir ištrinkite atitinkamus šių įmonių slapukus. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą ir „YouTube“ („Google“) nuorodas dėl duomenų apsaugos rasite adresu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. „Microsoft“ įskiepio naudojimas

Mūsų puslapyje naudojama „Microsoft Corporation“ konversijos stebėjimo sistema. Jeigu jūs per „Microsoft Bing“ skelbimą patenkate į mūsų interneto svetainę, „Microsoft Bing Ads“ jūsų kompiuteryje įrašo slapuką. Taip mes ir „Microsoft Bing“ galime atpažinti, kad kažkas paspaudė skelbimą, buvo nukreiptas į mūsų interneto svetainę ir pasiekė iš anksto nustatytą tikslinį puslapį (konversijos puslapį). Mes sužinome tik bendrą vartotojų skaičių, kurie paspaudė „Bing“ skelbimą ir buvo nukreipti į konversijos puslapį. Asmens duomenys apie vartotojo tapatybę nepateikiami. Jeigu nenorite dalyvauti šioje stebėjimo sistemoje, galite atsisakyti šios paskirties slapuko pasirinkę naršyklės nustatymą, pagal kurį išjungiama slapukų automatinio įrašymo funkcija. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir „Microsoft Bing“ naudojamus slapukus rasite „Microsoft“ interneto svetainėje https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

Automatiškai renkama informacija, kuri nėra asmens duomenys

Apsilankius mūsų interneto svetainėse, tam tikrais atvejais gali būti automatiškai (be registracijos) renkama informacija, kuri nepriskiriama konkrečiam asmeniui (pvz., naudojama interneto naršyklė ir operacinė sistema; interneto svetainės, iš kurios atėjote, domeno pavadinimas; apsilankymų skaičius, vidutinė apsilankymo trukmė, iškviesti puslapiai). REHAU šią informaciją naudoja norėdama nustatyti savo interneto svetainių patrauklumą ir pagerinti jų turinį. Jums naudojant kurią nors iš REHAU interneto svetainių, mes jūsų kompiuteryje galime įrašyti informaciją slapuko pavidalu ir, jums apsilankius kitą kartą, jis automatiškai bus atpažįstamas. Slapukai užtikrina galimybę, pavyzdžiui, interneto svetainę koreguoti pagal jūsų interesus arba išsaugoti jūsų slaptažodį, kad jo nereikėtų kaskart įvesti iš naujo. Jeigu iš esmės nesutinkate su slapukų naudojimu, savo interneto naršyklę galite nustatyti taip, kad ji iš jūsų kompiuterio kietojo disko ištrintų slapukus, blokuotų visus slapukus arba jus įspėtų prieš įrašant slapuką.

Slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – tai maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainė įrašo kompiuteryje. Slapukai atlieka įvairias funkcijas. Jie nėra pavojingi, nes neatlieka „aktyvių“ veiksmų. Taigi jokių kenksmingų padarinių jie neturi. Į juos įeina beveik tik tokia informacija, kuri reikalinga, kad būtų patogu naudotis internetu.

Įprasti slapukų funkcijų pavyzdžiai: prisijungimo duomenys, prekių krepšelio išsaugojimas, vartotojų analizė, formuliaro laukeliai.
Informacija, kuri gali būti įrašyta slapukuose: eksploatacijos trukmė, serverio pavadinimas, unikalusis ID kodas, turinio duomenys.

Slapukų naudojimas

 • Sesijos slapukai
  Sesijos slapukai – tai tik techniniai slapukai, kurie reikalingi, kad mūsų interneto svetainė veiktų sklandžiai.
 • Sekimo slapukai
  Per sekimo slapukus vertinami vartotojų veiksmai apsilankius mūsų interneto svetainėje (žinoma, visiškai anonimiškai). Taip REHAU ir atsakingoji įstaiga (jei tokia yra) gauna vertingą informaciją, kaip naudojama interneto svetainė, todėl REHAU ir atsakingoji įstaiga (jei tokia yra) gali ją geriau pritaikyti pagal lankytojų interesus.
 • Komerciniai slapukai
  Be nuosavų slapukų taip pat naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad savo ir kitose interneto svetainėse pateiktumėme suasmenintą reklamą. Šis procesas vadinasi „Retargeting“. Jis grindžiamas jūsų veiksmais mūsų interneto svetainėje.

Duomenų sauga

Mes taikome techninius ir organizacinius saugos metodus, norėdami užtikrinti jūsų asmens duomenų saugumą ir apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neleistino ar neteisėto naudojimo ir (arba) nuo netyčinio praradimo, pakeitimo, paskelbimo ar prieigos.

Jūsų teisės

Jūs patys galite patikrinti, kaip REHAU laikosi duomenų apsaugos reikalavimų. Jums suteikiamos šios teisės:

 • teisė gauti informaciją;
 • teisė gauti duomenis ir juos atšaukti;
 • teisė pataisyti, ištrinti ir apriboti duomenis;
 • teisė perleisti duomenis.

Kilus klausimų dėl teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis į mūsų darbuotoją, atsakingą už duomenų apsaugą, kuris jums taip pat padės norint gauti informacijos, pateikti pasiūlymą ar skundą. Pateikus prašymą, pagal galiojančius įstatymus, REHAU jums kuo skubiau praneš, kokie jūsų asmens duomenys pas mus saugomi. Jeigu nepaisant mūsų pastangų turėti teisingus ir aktualius duomenis saugoma informacija yra klaidinga, jūsų prašymu mes ją pataisysime.

Engineering progress

Enhancing lives