Naudojimosi taisyklės

Sveiki atvykę į mūsų internetinį puslapį. REHAU džiaugiasi Jūsų susidomėjimu mūsų įmone ir mūsų gaminiais. Žemiau mes norėtume pateikti naudojimosi internetiniu puslapiu taisykles bei patarimus, kaip naudotis informacija, pateikiama mūsų internetiniame puslapyje.

I. Susitarimai dėl naudojimosi mūsų internetiniu puslapiu

Šiame internetiniame puslapyje pateikta informacija ir rekomendacijos (toliau „Informacija“) ruošiama sąžiningai. Mes stengiamės pastoviai atnaujinti informaciją tokiu būdu, kad tuo metu, kai jūs ja domitės, ji yra teisinga ir naujausia tuo metu. Tačiau REHAU grupė (toliau įmonė) jokiomis aplinkybėmis neįsipareigoja internetiniame puslapyje pateikiamą informaciją taisyti ir susieti ją su dabartimi. Be to, įmonė pasilieka sau teisę bet kuriuo metu keisti ar koreguoti internetinio puslapio turinį be išankstinio įspėjimo. Nesuteikiamos jokios garantijos, kad pateikiama informacija yra visiškai išbaigta arba tiksli.

Įmonė neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl pateiktos informacijos patikimumo apie panaudojimą, produktus, procesus, įrangą ar formuluotes. Taip pat neįmanomos visos aiškiai apibrėžtos ar paslėptos garantijos dėl paklausumo, tinkamumo ar įstatymų neatitikimų.

Įmonė nesuteikia jokių aiškiai apibrėžtų ar paslėptų garantijų bei laidavimų, kad pateikta informacija nepažeis kokių nors patentų, autorinių teisių ar prekių ženklų teisių. Informacija turi būti suprantama ne kaip formuluotės, pieštaraujančios kokiems nors patentams, autorinėms teisėms ar prekių ženklams.

II. Intelektuali nuosavybė

Autorinės teisės
Visa informacija, pateikiama šiame puslapyje, yra įmonės nuosavybė, ją saugo autorinės teisės, įsigaliojančios tuo momentu, kai informacija yra paskelbiama internetiniame puslapyje. Dokumentų, esnčių šiame internetiniame puslapyje, kopijavimas gali būti leidžiamas išimtinai vien tik informaciniams tikslams ir vien asmeniniam naudojimui.

Prekės ženklai
Jeigu nėra nurodyta kitaip, arba jei tai vienareikšmiškai išplaukia iš aplinkybių, visi mūsų internetiniame puslapyje nurodyti firmų pavadinimai, logotipai, pateikti gaminiai ir prekių ženklai (pažymėti ® arba ™) yra įmonės nuosavybė. Jų negalima naudoti be išankstinio raštiško įmonės leidimo.

Naudotojo įsipareigojimai
Kiekvienas internetinio puslapio lankytojas, kuris įmonės internetiniame puslapyje pateikia informaciją apie save, pripažįsta neribotas įmonės teises į šią informaciją ir įgalioja įmonę ją naudoti pagal norimą paskirtį. Lankytojų suteikta informacija nelaikoma slapta. Ji turi būti tiksli ir teisėta ir negali pažeisti trečiųjų šalių interesų.

Hipertekstų nuorodos
Įmonė jokiu būdu neatsako už internetiniame puslapyje po nuorodomis pateiktą informaciją. Šios nuorodos pateikiama kaip pagalba internetinio puslapio lankytojui. Įmonė nelaiko po nuorodomis esančio turinio savo nuosavybe.

Engineering progress

Enhancing lives