Nog vragen? Onze experts geven antwoord op veelgestelde vragen..

Wie is er verantwoordelijk voor schoon drinkwater in mijn woning?

Uw waterleverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan uw voordeur. Voor de kwaliteit in huis tot aan het gebruik bij de kraan bent u als bewoner zelf verantwoordelijk, ongeacht of u eigenaar of huurder bent. De drinkwaterinstallatie waarvoor u verantwoordelijk bent, begint daarmee direct na het afgiftepunt van het water van uw waterleverancier, meestal direct achter de watermeter. De waterleverancier is verantwoordelijk voor de leiding naar het huis toe vanaf de erfgrens en voor de watermeter.

Wie ontwerpt en realiseert een adequate en vakkundige drinkwaterinstallatie?

Een hygiënisch perfecte en kwalitatief hoogwaardige drinkwaterinstallatie moet altijd worden ontworpen en geïnstalleerd door een vakman. Voer zo'n installatie nooit zelf uit, omdat u zich op die manier niet kunt beschermen tegen schade als gevolg van vakkundige gebreken, fouten en daaruit voortvloeiende kosten. Verder wordt er door de drinkwaterinstallatie een levensmiddel getransporteerd. Een onjuist ontwerp of onjuiste installatie leiden tot aanzienlijke gezondheidsrisico's. Tenslotte zou u ook niet op het idee komen om uw gasinstallatie in uw huis zelf te installeren of te repareren. Ook al zijn de gevolgen minder direct, toch moet er met het drinkwatersysteem met dezelfde zorgvuldigheid worden omgegaan.

Waar moet ik bij de werking van mijn drinkwaterinstallatie op letten?

Met een paar simpele maatregelen kunt u ook zelf uw bijdrage leveren aan regelmatige doorstroming van het water in de waterleidingen en daarmee voor hygiënisch schoon drinkwater zorgen. Hier volgen een paar eenvoudige regels die ook door veel waterleveranciers worden aanbevolen.

Moet ik onderhoud plegen aan mijn drinkwaterinstallatie?

Uw drinkwaterinstallatie is te vergelijken met een technisch apparaat, dat u dagelijks gebruikt. Daarom moet er net zo vaak onderhoud worden gepleegd als bij bijvoorbeeld uw verwarming. Alleen op die manier wordt de kwaliteit van het water in uw installatie gewaarborgd.

Het Duitse ministerie van Milieu adviseert de volgende maatregelen:

Vervang of spoel het filter achter de watermeter in uw woning regelmatig door of laat dit door een vakman doen. Laat uw warmwaterboiler regelmatig controleren, reinigen en onderhouden (de temperatuur moet ten minste 55 °C bedragen). Laat uw waterinstallatie regelmatig controleren op werking en het bereiken van de noodzakelijke watertemperatuur (55 °C). Let op dat de vereiste watertemperaturen (circulatie en recirculatie; aftappunten) worden bereikt. 

Legionella is regelmatig in het nieuws met de infectie van bijzonder grote gebouwen. Ieder jaar worden er gemiddeld 30.000 Duitsers besmet met de veteranenziekte, vooral door het inademen van fijne water-luchtmengsels, bijvoorbeeld onder de douche. Met als gevolg zware longontstekingen of griepachtige verschijnselen.


Hoe vermeerderen microben zich in het drinkwater?

Elke bacterie en elke ziekteverwekker heeft een bepaald temperatuurbereik waarbinnen hij zich prettig voelt en dienovereenkomstig snel vermenigvuldigt. Het is daarom erg belangrijk deze bereiken te kennen en te vermijden, bijvoorbeeld door de leidingen regelmatig door te spoelen en te isoleren. De vuistregel is: koud water mag niet warmer worden dan 25 °C, warm water niet kouder dan 55 °C. Als water te lang stilstaat in de leidingen zijn de microben extra blij. Om zich te kunnen vermenigvuldigen hebben ze stilstaand water nodig dat zich bovendien ook sneller opwarmt en daardoor een paradijs voor bacteriën wordt. Om dat te voorkomen moet het water in de leidingen bij dagelijks gebruik snel stromen en zich steeds weer verversen.

(Bron: Duitse ministerie van Milieu)

REHAU adviseert u voor het regelmatig onderhouden van de drinkwaterinstallatie een servicecontract af te sluiten met een installateur.

Welke materialen worden er in Duitsland gebruikt voor een drinkwaterinstallatie?

Installatiemateriaal voor de drinkwaterinstallatie moet geen bedreiging voor de gezondheid vormen, reuk- en smaakneutraal zijn en altijd met dezelfde kwaliteit op de markt beschikbaar zijn. In Duitsland worden voor de installatie van een drinkwatersysteem leidingen en verbindingen van kunststof en hightech werkzame stoffen zoals PEX, PVC-C, PP, PB en roestvrij staal, aan de binnenzijde vertind koper en thermisch verzinkt staal gebruikt. Fabrikanten wier werkzame stoffen aan de hoge eisen van een drinkwaterinstallatie voldoen, laten hun materialen doorgaans certificeren (bijvoorbeeld door de DVGW).

REHAU biedt met het systeem RAUTITAN leidingen aan van de high performance werkzame stof PE-Xa en voor de verbindingen kunststoffen/polymeren (RAUTITAN PX), roestvrij staal (RAUTITAN SX) en messing (RAUTITAN RX). Vooral de onderdelen van kunststof bieden grote voordelen, want anders dan bijvoorbeeld leidingen van metaal zijn waterleidingen van kunststof ongevoelig voor afzettingen en corrosie en zorgen zij ervoor dat het drinkwater schoon blijft. Lees hier meer over de gebruikte materialen van het systeem RAUTITAN!

Hoe en waar kan ik mijn drinkwater laten onderzoeken?

Op het internet vindt u veel aanbieders die vakkundige watermonsters kunnen nemen en een wateranalyse voor u uit kunnen voeren. Let daarbij in het bijzonder op het aantal en de methode van de onderzochte waarden. Deze verschillen nogal eens van aanbieder tot aanbieder.

Hoeveel drinkwater is er op aarde?

Water bedekt 70 procent van ons aardoppervlak. Dat zijn ongeveer 1,4 miljard kubieke meter (km3). Maar daarvan is het percentage zoet water maar 2,5 procent.  Direct bruikbaar zijn dan weer slechts ongeveer 12.000 km3. Zou deze hoeveelheid over de totale wereldbevolking worden verdeeld en verbruikt, dan zou één persoon in Duitsland daarmee ongeveer 40 jaar in zijn dagelijkse waterbehoefte kunnen voorzien. Maar gelukkig wordt zoet water ook niet verbruikt, maar gebruikt en kan steeds weer opnieuw worden gezuiverd.

Waar komt het drinkwater in Duitsland vandaan?

In Duitsland is 70 procent van het drinkwater grond- en bronwater. De resterende 30 procent wint de waterleverancier uit stuwmeren, rivierwater, oeverfiltraten of kunstmatig verrijkt grondwater. Nog meer interessante en nuttige informatie over drinkwater vindt u in de nieuwste brochure van het Duitse ministerie van Milieu.

Hoeveel water gebruikt iedere persoon in Duitsland per dag voor persoonlijk gebruik?

In 2007 lag het waterverbruik per hoofd van de bevolking op 122 liter per inwoner per dag. Daarmee is het dagelijkse waterverbruik in de privésector tussen 1991 en 2007 met 22 liter per persoon gedaald. Reden daarvoor is vooral een veranderd verbruikersgedrag en het gebruik van waterbesparende huishoudelijke apparatuur en kranen. Ongeveer 1/3 van het totale waterverbruik gaat op aan lichaamsverzorging, ongeveer 27 procent aan het doorspoelen van de wc en ongeveer 12 procent wordt gebruikt voor de was. De rest wordt gebruikt voor de afwas, schoonmaken, de tuin en eten en drinken.
De daling van het drinkwaterverbruik heeft ook gevolgen voor de drinkwaterinstallatie in uw woning. Hoe u op deze veranderingen kunt reageren, leest u op de site over installatievormen.

Van welke kwaliteit is het drinkwater bij mij thuis?

Uw waterleverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan uw voordeur Veel waterleveranciers zetten bijvoorbeeld hun onderzoeksresultaten op het internet waaruit u de kwaliteit van uw drinkwater af kunt lezen. Voor het behoud van deze kwaliteit bij u in huis tot aan het gebruik bij de kraan bent u als bewoner zelf verantwoordelijk. Behalve op het gebruiksgedrag hebt u daarbij grote invloed op het gebruikte materiaal en de uitvoering van de drinkwaterinstallatie.

Zijn er wetten waar rekening mee moet worden gehouden bij het drinkwater?

In Duitsland wordt (bijna) alles rondom het drinkwater geregeld in de Drinkwaterverordening (TrinkwV 2001). Deze is gebaseerd op de Wet ter bescherming tegen infectieziekten (Infektionsschutgesetzt resp. IfSG, §37, Art. 1 en §38, Art. 1) en vertaalt de Europese drinkwaterrichtlijn (1998) naar Duits recht. In deze verordening wordt de bescherming van de menselijke gezondheid tegen verontreinigd drinkwater gedefinieerd. Drinkwater moet schoon en klaar voor gebruik zijn en mag geen ziekteverwekkers of andere stoffen bevatten in concentraties die de gezondheid schaden. Voor 53 microbiologische, chemische en natuurkundige parameters zijn in de TrinkwV-drempelwaarden gedefinieerd die niet overschreden mogen worden.

De wettelijk gedefinieerde kwaliteit van het drinkwater geldt voor het aftappen bij de kraan. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt tot aan de watermeter bij de waterleverancier, tussen de watermeter en de kraan bij de eigenaar van het object. Deze moet er voor zorgen, dat het drinkwater tot aan de aftappunten in het object niet verslechtert. Producten uit ongeschikte werkzame stoffen en een verkeerd ontwerp kunnen ertoe leiden dat de wettelijke voorschriften niet nageleefd kunnen worden en brengen daarmee risico's voor de gezondheid met zich mee. Ook als ervaren doe-het-zelver moet u de werkzaamheden aan uw drinkwaterinstallatie niet zelf uitvoeren. Installaties die niet vakkundig uitgevoerd, uitgebreid of gerepareerd worden brengen potentiële risico's voor de gezondheid van uzelf, uw gezin, medebewoners en gasten met zich mee.

Wat is schoon water?

Hoe schoon drinkwater werkelijk is, kun je niet zien. Want de grootste bedreiging voor de gezondheid van de bewoners zijn naast chemische verontreinigingen vooral microbiële belastingen. Want drinkwater is weliswaar kiemarm, maar niet kiemvrij. Uit het stuwmeer of het grondwater kan het naast onschuldige micro-organismen ook gevaarlijke ziekteverwekkers met zich mee brengen. Met de juiste mix van stilstaand water, warmte en voedingsstoffen kunnen ze zich zeer snel vermenigvuldigen en een ernstige bedreiging gaan vormen.

Wat moet u doen als het drinkwater niet in orde lijkt te zijn?

Mocht u na installatie, uitbreiding of reparatie van uw drinkwaterinstallatiesysteem de indruk hebben dat het drinkwater dat uit de kraan komt niet meer van optimale kwaliteit is, neem dan eerst contact op met de verantwoordelijke installateur, de verhuurder of de eigenaar. Als er een mankement wordt geconstateerd dat niet wordt verholpen dan kunt u zich wenden tot het ministerie van Gezondheid.

Wat zijn microbiële belastingen van het water?

De diversiteit van mogelijke ziekteverwekkers in drinkwater is groot. Tot de bekendste horen naast salmonella, shigella, e.coli bacteriën en bepaalde virussen, voornamelijk de volgende twee soorten:

Pseudomonas aeruginosa

Deze veelvoorkomende bacteriën leiden vooral in ziekenhuizen steeds weer tot zware, in sommige gevallen zelfs levensbedreigende ontstekingen. Om besmet te raken is een relatief kleine hoeveelheid verontreinigd water al voldoende.

Legionella pneumophila

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection