_AQU4426 - 1072960

Project: Gasloos wonen met REHAU-vloerverwarming in combinatie met PCM-panelen

Bij De Nieuwe Norm tranformeren ze gebouwen op een betaalbare wijze naar gasloos wonen.

10.11.2020

Bij De Nieuwe Norm in Rotterdam geven ze bestaand vastgoed een nieuwe toekomst. Dennis Bergsma is hoofd plantontwikkeling bij De Nieuwe Norm en neemt ons graag mee in de gedrevenheid van het bedrijf, de samenwerking met REHAU en de toepassing van o.a. PCM-panelen in het renovatieproces om zo in betaalbare en gasloze woningen te voorzien.

Want wat doen ze nou precies bij De Nieuwe Norm? “Wij bouwen en transformeren bestaande gebouwen, kantoorpanden, kerken, scholen om naar woningen of hotels” vertelt Dennis Bergsma.
Bij een traditionele bouwopgave wil een opdrachtgever iets bouwen. Adviseurs tekenen en rekenen en stellen de contract documenten op. Daarna komt de aannemer in beeld. De goedkoopste aannemer krijgt vaak de opdracht. Deze traditionele manier van werken noemt men aanbesteden.

Traditioneel aanbestedingswerk versus Bouwteam projecten

Bij De Nieuwe Norm doen ze dat anders. “Wij begeleiden onze klanten tijdens hele traject” aldus Bergsma. “De Nieuwe Norm wil graag meedenken met de klanten en wij zijn in staat in een vroeg stadium de budgetten te bepalen en te vergrendelen. Wij werken het liefst in Bouwteam. In Bouwteam werk je gezamenlijk en denk je mee tijdens het ontwerpproces van het bouwplan.  Ook onze partners zijn vanaf het begin van dit proces betrokken: de E- en W-installateurs waarbij de W-tak opgeknipt is in sanitaire installaties, ventilatie en warmtelevering. Zo kunnen wij met de uitvoerende partners aan de voorkant van het proces de kosten bepalen en vergrendelen.  Door de inzet van de kennis op het juiste moment (aan de voorkant) kunnen we met alle partners in het proces de maakbaarheid én de haalbaarheid van de opgave vergroten“.

_AQU4427 - 1072959

Vloerverwarming van REHAU als onderdeel van gasloos wonen

Voor vloerverwarming werkt De Nieuwe Norm samen REHAU en Orange Climate. Orange Climate is partner van De Nieuwe Norm op het gebied van de warmtelevering binnen gebouwen.
2018 was het moment dat Nederland gasloos moest worden, de zogeheten nieuwe norm. Dennis Bergsma vertelt dat er op dat moment direct de vraag kwam vanuit een bouwproject om die woningen ook gasloos aan te sluiten. De Nieuwe Norm is toen in contact gekomen met Orange Climate en met REHAU om hier iets op te bedenken. Eenvoudig en betaalbaar bestaande gebouwen omzetten naar gasloos wonen. Orange Climate werkt al jaren met PCM-panelen als klimaatplafond in grote kantoorpanden. Met het gasloos worden van de woningbouw is onderzocht of PCM dus ook interessant is voor de gewone woningbouw.

_AQU4423 - 1072961

“Het PCM is berust op het principe van warmte bufferen” vertelt Bergsma. “Hier valt een goede vergelijking te maken met een kerk. Kerken zijn over het algemeen niet geïsoleerd en hebben alleen massa. Het klimaat in een kerk kenmerkt zich over het algemeen door lage fluctuaties in temperatuur. Door de thermische massa van het gebouw is de temperatuur over het algemeen redelijk constant. Zowel in de zomer als in de winter. Met PCM creëer je hetzelfde effect. Je probeert in een appartement of een woonhuis een zo constant mogelijke temperatuur te creëren, zowel in de zomer als in de winter.”

PCM werkt als een thermische accu. PCM neemt snel warmte op en geeft het vertraagd af. De Nieuwe Norm ging samen met Orange Climate en REHAU om de tafel om te kijken of dit principe ook toe te passen is in de woningbouw. “Er is een proef uitgevoerd met het infrezen van REHAU-vloerverwarmingsbuizen, op deze buizen worden dan PCM-panelen gelegd van Orange Climate en daaroverheen een anhydriet dekvloer” vertelt Bergsma.

“Door vloerverwarming te combineren met PCM-panelen kun je de temperatuur in een woning stabiliseren. In de dag-/nachtcyclus van het systeem kun je overdag je gasloze installatie aanzetten en op het moment dat het kouder wordt/je installatie uitstaat is je vloer al doorgewarmd en geven de PCM-panelen de warmte af die je woning nodig heeft. Door dit systeem hoef je minder zware isolatie toe te passen en je kunt er een lichtere warmtepomp aan hangen waardoor je investeringskosten ook veel lager zijn. Ideaal dus voor de woningbouw. De terugverdientijd is uiteindelijk van belang, iets waar we bij De Nieuwe Norm ook rekening mee houden. Met het gebruik van vloerverwarming in combinatie met PCM-panelen zorg je voor een vertraagde warmteafgifte en kun je dus ook met een kleinere warmtepomp uit de voeten. Deze kleinere warmtepompen kunnen op het normale stroomnetwerk aangesloten worden wat dus scheelt in de jaarlijkse vastrecht kosten voor de bewoner. Daarnaast is deze warmtepomp veel compacter en goedkoper in aanschaf. Zo is het integrale beeld veel gunstiger.”

Ook PCM-panelen in “De Paviljoensgracht” in Den Haag

Eén van de projecten van De Nieuwe Norm is De Paviljoensgracht in Den Haag, een bestaand kantoorgebouw dat is omgebouwd tot appartementencomplex met gasloze woningen. “Op de begane grond en de eerste verdieping zijn al kantoorruimtes in bedrijf. De vier lagen erboven waren niet verhuurd en voor die lagen is een transformatie bedacht en zijn er appartementen in gecreëerd” vertelt Bergsma. “De uitdaging bij dit project zat in de locatie, hartje centrum van Den Haag waardoor er eigenlijk geen bouwplaats aanwezig is. Daarnaast bleven de huurders op de begane grond en de eerste verdieping zitten tijdens de transformatie. Dit brengt als extra moeilijkheidsfactor met zich mee dat je goed en transparant moet blijven communiceren met de huurders en rekening houdt met overlast tijdens kantoortijden.”

AI paviljoensgracht 3 - 1072958

Bij het project Paviljoensgracht is gekozen om de vloerverwarmingsbuizen in de bestaande vloer in te frezen en de PCM-panelen op de buis te plaatsen. “De PCM-panelen kunnen ook in combinatie met tackerplaat gebruikt worden, maar bij transformaties is tackerplaat vaak niet haalbaar” vervolgt Bergsma zijn verhaal. “De bouwhoogte wordt veel hoger. Een tackerplaat plus anhydriet dekvloer komen in totaal op 9cm. Met infrezen kom je op een totale opbouwhoogte tussen de 30 en 35 mm. In transformaties heb je te maken met bestaande vloerbelastingen en kun je dus hele zware vloeren niet kwijt. Je komt al automatisch op infrezen. Zo ook dus deze techniek bij het project De Paviljoensgracht”.

Engineering progress

Enhancing lives