817-D1011 - 54529

 

Warmtenetten


De energietransitie is in volle gang. Verwarmingsnetten gevoed door hernieuwbare energie en afvalwarmte staan centraal in een klimaatneutrale warmtevoorziening. Dit brengt moderne energie-efficiënte oplossingen met zich mee die vragen om innovatieve installatiesystemen.  Als specialist in polymeren bieden we tientallen jaren knowhow, uitgebreide planning en service op de bouwplaats en een leidingsysteem met een tot 70% langere levensduur. 

Waarom wijkverwarming?

Vergeleken met de levering aan individuele gebouwen kan warmte uit hernieuwbare energiebronnen en afvalwarmte veel kosteneffectiever worden geleverd door middel van warmtenetten. Nieuwe warmtebronnen en nieuwe innovatieve technologieën kunnen gemakkelijk centraal worden geïntegreerd. Het resultaat is een zuinige en vooral duurzame warmtevoorziening.

Terreinleidingsystemen

Waarom kunststof terreinleidingen?

Kunststof terreinleidingsystemen bieden een aantal voordelen - in de eerste plaats op het gebied van flexibiliteit. Obstakels in de leidingsleuf, zoals kruisende rioolbuizen of schachten, kunnen worden omzeild zonder dat er extra hulpstukken nodig zijn. De verbindingstechnologie is eenvoudig en tegelijkertijd robuust, aftakkingen inclusief herisolatie zijn snel gerealiseerd. De berekening van de statica van de buis kan ook achterwege blijven omdat de kunststof buis zelfcompenserend is. Vergeleken met staal is er ook geen risico op corrosieschade aan de leidingen. Het komt erop neer dat het gebruik van polymeer leidingsystemen tijd en geld bespaart en dus een economisch voordeel oplevert!

Leidingisolatie is van doorslaggevend belang

Een terreinleiding moet de warmte met zo min mogelijk verlies overbrengen. Het is duidelijk dat de leidingisolatie daarbij een grote rol speelt. Het water moet vaak afstanden van één of meerdere meters afleggen. Des te beter de bis is geïsoleerd, des te minder warmte er over het traject verloren gaat. De buizen van REHAU zetten hier goede maatstaven neer.

817-D1027 - 54551

817-D946 - 5891586


Verbindingen en toebehoren

Bij wijkverwarmingsnetwerken is de aansluittechniek één van de doorslaggevende factoren voor veiligheid, werkbaarheid en kosteneffectiviteit. Onze oplossing hier: de door ons ontwikkelde schuifhulsverbindingstechniek. Deze is visueel controleerbaar, kan ter plaatse niet worden losgemaakt, is weersonafhankelijk, kan zonder extra afdichtingselementen worden verwerkt (geen O-ring) en kan onmiddellijk onder druk worden gezet.

Daarnaast biedt REHAU ook de elektrolasmofverbindingstechniek. De elektrolasmoffen uit PE zijn bestand tegen temperaturen tot +50o C . Bij grotere afmetingen is deze verbindingstechniek kostengunstig en je creëert zo een volledig kunststof leidingsysteem. Ook biedt REHAU speciale FUSAPEX elektrolasmoffen. Deze kunnen worden toegepast bij temperaturen tot +95o C.

Verbindingen moeten opnieuw worden geïsoleerd. Hiervoor hebben we twee beproefde systemen op maat van de leidingsystemen RAUTHERMEX en RAUVITHERM waarmee dit betrouwbaar kan gebeuren: een krimphulssysteem en het beproefde REHAU clipsysteem. Nieuw in het assortiment is het universele verbindingssysteem CLIP-FLEX, dat zich kenmerkt door nog meer flexibiliteit en een breder toepassingsgebied.
Voor alle systemen zijn de benodigde ontwerpen beschikbaar als I-, T- en L-verbindingen.

468-D023 - 1088502 (1)


Daarom REHAU

Met meer dan 40 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van PE-Xa-buizen beschikken wij over unieke expertise en innovatief, geteste systeemoplossingen. Wij ondersteunen graag bij de planning en implementatie van verwarmingsnetwerken. Dit omvat bijvoorbeeld een gedetailleerde berekening van het leidingnet en warmteverliezen, inclusief hydraulische optimalisatie, evenals instructie of training op de bouwplaats, inclusief het verstrekken van gereedschap en installatiehulpmiddelen.

  • Terreinleidingen
    Twee buissystemen met maximale flexibiliteit en uitstekende isolatie: RAUVITHERM en RAUTHERMEX
  • Schuifhulsverbindingstechniek
    Dicht is dicht, zonder O-ring, zelfs onder extreme spanning
  • Elektrolasmofverbindingen
    De elektrolasmoffen voor temperaturen tot +50o C of FUSAPEX elektrolasmoffen tot +95o C. Zo creëer je een volledig kunststof leidingsysteemMeer informatie?

Wil je meer informatie of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

Contact

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection