BAU-D446_02_CL_01 - 1087379

Installatie heeft veel invloed op kwaliteit drinkwater

Bacterievorming voorkomen door de juiste installatiewijze

In de drinkwaterregelgeving worden niet alleen strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van drinkwater, maar ook aan de manier waarop er geïnstalleerd wordt. Als je veel aftakkingen hebt in je drinkwaterleiding en deze niet goed beheert, is de kans op bacterievorming aanzienlijk. De installatie heeft dus veel invloed op de kwaliteit van het drinkwater. In deze blog leg ik meer uit over de wijze van installeren.

Bedreiging binnen en buiten de installatie

Zoals ik in mijn vorige blog al vertelde, is een warmtebron in de buurt van het leidingsysteem zeker een bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater. Zo’n hotspot kan de bacteriegroei namelijk stimuleren. Andere bedreigingen die hier effect op hebben, zijn de snelheid waarmee het water door de leidingen stroomt en het voedsel dat van origine in het water zit. Daar bedoel ik sediment en biofilm mee. Dit groeit veel meer aan als het water stilstaat in de leidingen. Stilstaand water ontstaat als een verbruiker een tappunt weinig gebruikt. Er vormt zich dan een dood stuk leiding vanaf het T-stuk. We spreken dan van een hygiënisch ongunstige installatie.

Risico: legionella

Als er sprake is van een dergelijke installatie, is de kans op legionella groot. Deze bacterie is nauwelijks schadelijk als je hem binnenkrijgt bij het drinken. Als legionella via waterdamp in je longstelsel komt, is het risico echter een stuk groter. Legionella gedijt voornamelijk in dode ruimtes in de leiding. Om dit te voorkomen hebben wij bij REHAU een unieke verbindingstechniek. De buis wordt ter plekke van de verbinding opgewijd en daarin komt de fitting. We vernauwen deze plek nagenoeg niet en hebben de buis zo vormgegeven dat het water er met zo min mogelijk weerstand doorheen stroomt. Op die manier voorkomen we dus een dode ruimte. Een ander veelvoorkomende plek waar legionella ontstaat is in een doucheslang. In de slang blijft veelal water staan, en ook het materiaal van de slang speelt hier een rol in. Vuil kan zich makkelijk aan dit materiaal hechten wat de bacteriegroei bevordert.

Voorkomen door doorstromend aansluiten

Een hygiënisch ongunstige installatie kun je voorkomen door een doorstromende installatie aan te leggen. Wanneer je doorstromende muurplaten in serie aansluit, met aan het einde een regelmatig gebruikt tappunt zoals een toilet, doorstromen alle tappunten automatisch zodra je het toilet doortrekt. Zo zorg je ervoor dat je een zelfreinigend effect creëert en minder water verbruikt. Met doorstromend aansluiten bedoelen we dus dat het water door de gehele leiding loopt zodra je één tappunt gebruikt. Het water wordt dan constant ververst en dat is belangrijk.

Verversing door drukverschil

Dit doorstromende effect kunnen we ook eenvoudig met een afgetakte ringleiding realiseren die door een drukverschil (venturi-werking) maximaal twee tappunten automatisch kan verversen. Dit drukverschil ontstaat door de snelheidsverhoging tussen twee kort na elkaar geplaatste T-stukken in de aanvoerleiding. Hierdoor wordt het water van de aangesloten ringleiding door het ontstane drukverschil regelmatig ververst. De hydraulica ondervindt geen nadelen omdat het water altijd via 2 wegen naar de resterende aftappunten kan stromen. De voorwaarden en de afstanden tussen beide T-stukken hebben we in een folder beschreven en vind je binnenkort terug in onze Technische Informatie.

Geen dode ruimtes met REHAU

Het universele RAUTITAN leidingsysteem is uitermate geschikt  voor drinkwatersystemen. Zoals ik net al vertelde hebben wij een unieke verbindingstechniek. De gegarandeerd dichte schuifhulsverbindingstechniek zonder O-ring zorgt voor een kiemvrije verbinding. RAUTITAN is daarom wetenschappelijk beoordeeld als systeem zonder dode ruimtes. Daarnaast hebben onze muurplaten een zeer gunstige Zeta-waarde (weerstandswaarde). Hierdoor ontstaan in het leidingsysteem geen grote snelheidsverschillen wat weer een gunstig effect heeft op de biofilmvorming en aanwezige sediment. Zo zorg je voor een installatie die het ‘levensmiddel’ drinkwater veilig houdt en dat is essentieel!


Auteur: Arjan Dorrestijn, productmanager building technology bij REHAU N.V.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

Contact

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection