BAU-D1563 - 77478

Waarom veilig drinkwater steeds minder vanzelfsprekend is

Een veranderende installatie in woongebouwen zorgt voor nieuwe factoren om rekening mee te houden

De installatie in woongebouwen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar er rond 1960 vaak nog maar vier tappunten waren in huis, gaat dat tegenwoordig richting de tien. Ik zie daardoor steeds meer factoren die de veiligheid en kwaliteit van ons drinkwater in gevaar brengen. In deze blog vertel ik je waar je als installateur bewust van moet zijn.

Drinkwaterbederf vroeger nihil door geiser

Vroeger had je een gasgeiser. Met deze zogenaamde doorstromer werd het water pas verwarmd op het moment dat je het nodig had. Zodra je de kraan opendraaide begon pas het opwarmen. Daardoor was het bederf eigenlijk nihil. Waarom? Omdat het water geen kritische temperatuur had voor bacteriegroei voordat het uit de leidingen stroomde.

Daarnaast was er maar een beperkt aantal tappunten in huis. Na een douche, wastafel en keukenkraan hield het wel een beetje op. Deze tappunten werden, mede dankzij de grotere gezinnen, zeer frequent gebruikt waardoor het water altijd goed doorstroomde, ook bij aftakkingen.

Verandering over de jaren

De drinkwaterinstallatie is groter en complexer geworden. We hebben vaatwassers, wasmachines, baden, luxe douches, buitenkranen en ga zo maar door. Hierdoor zijn er veel meer aftakkingen naar tappunten, die we wisselend in periode en frequentie gebruiken. Dit komt ook omdat gezinnen gemiddeld een stuk kleiner zijn dan 50 jaar geleden.

Dat betekent dat er bepaalde leidingen zijn waar vaak voor een langere periode (>week) stilstaand water in staat. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin zich ideaal bacteriën in kunnen vermeerderen. Dit vervuilde water kan zich vervolgens mengen met het schone water, waardoor de hele installatie besmet raakt. Het is daarom belangrijk om de installatie zo vorm te geven dat bacteriën geen kans krijgen zich te vermeerderen.

“Het is cruciaal om op de ontwerptafel al rekening te houden met de plaats van de drinkwaterleiding om hotspots te voorkomen”

Belangrijkste uitdagingen

Er zijn steeds meer factoren die ervoor zorgen dat we gemiddeld een hogere temperatuur krijgen in ons drinkwaternet. Dat is, zoals ik net al zei, voor bacteriën ideaal en daar moeten wij voor waken. De waterleidingen in de grond worden warmer door de toename van verstening in de bebouwde omgeving.
We isoleren de woning beter zodat de temperatuur in de ruimten minder afkoelt wat met name in de zomer een risico is dat de temperatuur boven de 25 graden komt. Vervolgens maken we steeds meer gebruik van vloerverwarming, waar de waterleiding met een bepaalde afstand van af moet liggen om te voorkomen dat die opwarmt.

Het is cruciaal om op de ontwerptafel al rekening te houden met de plaats van de drinkwaterleiding om zogenaamde hotspots te voorkomen. Zo kun je bijvoorbeeld bij appartementsgebouwen twee verschillende schachten creëren. Een koud water- en een warm water-schacht. Binnen de woning is doorstromend aansluiten dan ook van belang. In mijn volgende blog vertel ik graag meer over de juiste wijze van installeren.

Regelgeving

Als gebouweigenaar heb je de zorgplicht dat er gezond water uit de kraan komt. Na de watermeter is de eigenaar namelijk verantwoordelijk voor de installatie. Echter kunnen zij deze installatie niet verzorgen, waardoor het op jou als installateur aankomt. De Waterwet is in Nederland gericht op de bescherming en verbetering van de kwaliteit van watersystemen. Indirect wordt hier naar normen doorverwezen die beschrijven waaraan de installatie minimaal moet voldoen. Dat kan gaan over geluidseisen tot aan de hygiënische aspecten. Daarnaast wordt een onderscheid in de regelgeving gemaakt voor twee typen installaties; prioritaire en non-prioritaire installaties. Het is daarom heel belangrijk dat je de regelgeving als installateur goed kent. Je kan immers tien jaar verantwoordelijk zijn voor de installatie die je oplevert.


Auteur: Arjan Dorrestijn, productmanager building technology bij REHAU N.V.

Meer informatie?

Wil je meer informatie of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

Contact

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection