M00-D1682_03 - 1085008

Bæredygtig viden!

RAUKANTEX eco.protect

At tage ansvar for de kommende generationer er en central del af REHAU's DNA. Bæredygtighed er derfor en integreret del af virksomhedsstrategien - også for RAUKANTEX.

RAUKANTEX-kantbånd er et af de længstvarende produkt programmer hos REHAU og rygraden i vores produktverden inden for Furniture Solutions. Både i produktionen, men også blandt vores medarbejdere, inden for energi, indkøb og endda emballage, drejer meget sig om bæredygtighed. Vores mål er løbende at øge brugen af genbrugsmaterialer og polymerer på ikke-fossilt grundlag og at reducere CO2-udledningen.

Eco-Kreislauf-RAUKANTEX_DK_WEB_03-2021 - 1086997

Emballeringsløsninger

Hvor det er muligt, bruger vi bæredygtig emballage eller emballage fremstillet af genbrugsmaterialer. Vi samarbejder med partnere, som også følger princippet "reducér - genanvende - genbruge". For én ting er sandt: Den bedste emballage er den, der ikke er nødvendig. Vi understreger også dette over for vores leverandører i vores adfærdskodeks for leverandører. Sammen med vores kunder søger vi efter individuelle og passende bæredygtige emballageløsninger. For REHAU-koncernen var andelen af emballage fremstillet af bæredygtige materialer i 2019 allerede på 65 %.

F.eks. anvendes der i høj grad europaller på vores fabrikker, og de anvendte træplader er allerede erklæret bæredygtige. Desuden anvendes der i nogle områder også folier og emballeringsbånd af op til 100 % genanvendte materialer.

Energie


Energi

Vi reducerer vores forbrug af energi og ressourcer så meget som muligt og investerer konstant i moderne teknologier og udstyr. Gas-, el- og vandforbruget kontrolleres ved hjælp af moderne overvågning på vores fabrikker. Men det er ikke alt: Ved hjælp af overvågning på tværs af fabrikkerne og detaljeret, rutespecifik overvågning ved hjælp af moderne sensorteknologi kunne der opnås en besparelse på 17 % på elektricitet (kWh/kg) (2018 i forhold til 2009).

Vores mål: Vi ønsker at udnytte alle potentielle besparelser og opnå CO2-neutralitet. På vores fabrikker er vi opmærksomme på at overholde de nyeste internationale standarder. Vores fabrikker i Visbek, Rehau og Tortosa er f.eks. certificeret i henhold til ISO 50001, og hele den europæiske kantbåndsproduktion anvender allerede 100 % klimaneutral elektricitet.

Produktion

Ud over løbende at øge andelen af genanvendt returmateriale og postindustrielt genbrugsmateriale i vores produktionsområder sigter vi mod at maksimere elimineringen af skadelige stoffer i vores produkter. Vi anvender f.eks. ingen blyholdige pigmenter og har stort set ingen klorholdige forbindelser i klæbefremmere og trykfarver.

Hvor det er muligt, behandler og genbruger vi produktionsaffald (ISO 14001-certificeret miljøstyringssystem). Der gælder høje bæredygtighedsstandarder for os og vores leverandører (Supplier Code of Conduct). Vi køber certificerede råmaterialer, både på produkt- og emballageniveau.

Medarbejdere

Vi flytter mennesker, og vores medarbejdere flytter REHAU: Dette har været et fast princip i årtier. Derfor skaber vi et værdsættende arbejdsmiljø uden lavtlønsproduktion, udnyttelse og børnearbejde på alle vores produktionssteder og for alle vores medarbejdere (Supplier Code of Conduct). Hvor det er muligt, tager vi hensyn til personlige livssituationer.

Vi sikrer en attraktiv aflønning alle steder og fremmer mangfoldighed og kulturel mangfoldighed.

Og vi går også med et godt eksempel inden for inklusion og deltager f.eks. i regionale og nationale kampagner om udsigter og muligheder for handicappede i deres umiddelbare arbejdsmiljø.

Indkøb

Sammen med vores indkøbsvirksomhed Meraxis arbejder vi konstant på at finde og sikre stabile og permanente forsyningskilder. På denne måde ønsker vi fortsat at udvide andelen af vores produktlinjer med et højt indhold af genbrugsmaterialer. Slutresultatet er letvægtskonstruktionskomponenter med komponenter fremstillet af genbrugsmaterialer.

RAUKANTEX basic edge

Produkter

700 x 500 Px_16-06-2021-2 - 1085131

Bæredygtigt og 100% perfekt design

RAUKANTEX eco

Med RAUKANTEX eco har vi udviklet en kantliste, der består af 50 % post-industrielt genbrugsmateriale. Raukantex Eco har samme høje kvalitet som en klassisk PP-kantliste i forhold til design, kvalitet og forarbejdning.

700 x 500 Px_16-06-2021-1 - 1085130

RAUKANTEX evo

Denne anden bæredygtige RAUKANTEX-produktlinje er baseret 100 % på vedvarende råmaterialer, som ikke kræver yderligere forbrug af råolie. Dette gør den til en absolut nyskabelse.

Det betyder: ISCC PLUS-certificering sikrer, at der i PP-produktionen anvendes ikke-fossile råmaterialer i stedet for råolie, hvis denne kantbåndskant anvendes i stedet for en konventionel polypropylen-kantbåndskant. Der er tale om "vedvarende råvarer" - nærmere bestemt affaldsprodukter fra andre industrier - hvilket samtidig sikrer, at der ikke optages værdifulde dyrkningsområder, f.eks. af afgrøder, der dyrkes specifikt til plastproduktion.

Det bæredygtige kantbånd af polypropylen (PP), som i øjeblikket gennemgår ISCC PLUS-certificeringsprocessen, kan forarbejdes som ethvert andet "standard-PP-kantbånd" og har de samme kvalitative egenskaber. Samtidig passer det lige så godt til overfladen som vores eksisterende RAUKANTEX-kanter. Også her er der næsten ingen grænser for anvendelsesområderne.

Egenskaber for RAUKANTEX eco & evo:

  • Fås med standardlakker, ultramatte lakker og højglans
  • Programlinier: RAUKANTEX color, RAUKANTEX decor, RAUKANTEX designo
  • Kan bestilles med alle PP prægninger
  • Nem forarbejdning uden at ændre maskinparametre ift. almindelig PP
  • Design af høj kvalitet
  • Lang holdbarhed
  • 100 % farvenøjagtighed
  • Mulige dimensioner: Mål: 0,4 mm til 3,0 mm / 16 mm til 104 mm

M00-D1262_CL - 89003

RAUKANTEX pro

Vores RAUKANTEX pro-serie er baseret på den mere bæredygtigt kompatible polymer polypropylen som virker som et 100 % limfrit funktionslag. Dette har allerede gjort det muligt for os at spare store mængder lim i årenes løb.

Usynlig og alligevel uundværlig

RAUKANTEX Basic kant

I dag anvendes hovedsageligt spånplader og MDF-plader til møbelproduktion. Disse plader forbruger en stor mængde ressourcer (f.eks. træ eller transport). Det miljøvenlige alternativ er letvægtskonstruktion. Her anvendes der plader med ’honeycomb’ struktur, som er betydeligt lettere og skåner ressourcerne. RAUKANTEX-basickanten er en funktionskant, som er specielt udviklet til fremstilling af sådanne letvægtsplader.

Den funktionelle kant er indsat i panelet under den egentlige dekorative kant og stabiliserer de tynde dæklag af honeycomb-panelerne i radiusområdet. RAUKANTEX basickant er fremstillet af 100 % produktionsaffald, såkaldt genbrugsmateriale.

Rückführung von Produktionsabfällen

Fra gammelt til nyt - genanvendelse af produktionsaffald

I vores kunders fremstillingsproces opstår der affald ved fræsning og beskæring af kanterne. REHAU kører i øjeblikket en række pilotprojekter hvor spånerne og de afskårne stykker kantbånd udvindes, behandles og returneres til os. Derefter produceres f.eks. nye RAUKANTEX-basiskanter på vores fabrikker.

M00600_DK_07-2021_p23 FactBook3 - 1086998

Bestilling af kantprøver

Lad dig inspirere af vores RAUKANTEX-kanter og bestil gratis kantprøver

Bestilling af kantprøver

Engineering progress

Enhancing lives

Request sample

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection