Oplysninger om datasikkerhed

REHAU om databeskyttelse

Hos REHAU glæder vi os over dit besøg på vores hjemmeside og din interesse for vores virksomhed og vores produkter. Samtidig tager vi beskyttelsen af dine private data meget alvorligt og ønsker, at du føler dig godt tilpas, når du besøger vores internetsider. Beskyttelse af dine personlige data såsom navn, adresse, telefonnummer eller e-mail er et vigtigt anliggende for os og noget, som vi tager hensyn til i vores forretningsgange. Vi sørger altid for at udøve vores webaktiviteter i overensstemmelse med lovgivningen om databeskyttelse og datasikkerhed.

Disse databeskyttelsesoplysninger henvender sig til alle personer, som vi interagerer med, herunder kunder, besøgende på vores websider, brugere af vores apps/applikationer, andre brugere af vores produkter eller serviceydelser samt besøgende i vores afdelinger (alle tiltalt med »du« i disse oplysninger).

I det følgende informerer vi om, hvilke data vi eventuelt indsamler, og hvordan vi håndterer dem. REHAU AG + Co's websider kan indeholde links til andre udbyderes websites, som ikke er omfattet af denne databeskyttelseserklæring.

Personrelaterede data

Indsamling og behandling af personrelaterede data sker i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Vores overholdelse af bestemmelserne om databeskyttelse kontrolleres af følgende instanser, som er frit tilgængelige for henvendelser fra offentligheden:

Ansvarlig for databeskyttelse hos REHAU AG + Co:

Dr. Alexander Walter
REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
95111 Rehau
Germany
Telefon: +49 9283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Tilsynsførende myndighed:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Tlf.: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

1. Navn og adresse på den ansvarlige instans

REHAU AG + Co
Rheniumhaus
Otto-Hahn-Str. 2
D-95111 Rehau
Handelsregisteret ved byretten i Hof, HRA 2232
Momsidentifikationsnummer: DE 132 944 654

2. Formål med behandlingen samt retsgrundlag

På vores websites indsamler vi ingen former for personrelaterede data, uden at du har kendskab til det. Det er kun dig, der bestemmer, om du ønsker at give os sådanne oplysninger, f.eks. i forbindelse med en registrering, bestilling eller meningsmåling.

I det omfang REHAU behandler personrelaterede data, vil dette primært omfatte dit navn og dine arbejdsmæssige kontaktoplysninger såsom firma, funktion, telefonnummer eller e-mailadresse.

Hvis du i forbindelse med et samtykke stiller data til rådighed for os, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke til brug af dine data. Databehandlingen er lovlig indtil tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Vi bruger generelt dine personrelaterede data på grundlag af art. 6, afsnit 1, punkt f GDPR til at besvare dine forespørgsler, behandle dine ordrer eller give dig adgang til særlige informationer eller tilbud.

Med henblik på vedligeholdelse af kunderelationer kan det desuden være nødvendigt, at vi lagrer og behandler dine personrelaterede data og formidler dem videre til eksempelvis virksomheder i REHAU-gruppen, for at vi bedre kan opfylde dine ønsker eller kan forbedre vores produkter og ydelser.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod denne anvendelse af grunde, der hidrører fra din særlige situation.

Desuden kan vi (eller en tredjepart på vores vegne) inden for rammerne af eksisterende forretningsforhold eller i forbindelse med et samtykke gøre brug af disse data for at informere dig om REHAU-tilbud til gavn for din forretning eller for at gennemføre online-meningsmålinger, der gør os i stand til bedre at imødekomme dine krav.

Du kan naturligvis til enhver tid gøre indsigelse mod brugen af dine data til markedsførings- eller reklameformål.

Vi respekterer det naturligvis, såfremt du ikke ønsker at overlade os dine personlige data for at støtte vores kunderelationer - navnlig i forbindelse med direkte marketing eller markedsanalyse. Dine personlige data vil naturligvis ikke blive solgt videre af os til tredjepart og heller ikke blive markedsført på anden vis.

Endvidere sker der en databehandling i forbindelse med etablering, realisering og afslutning af et aftaleforhold (GDPR, art. 6, stk. 1, lit. b). Her kan det blive nødvendigt for os at videregive dataene til en tredjepart med henblik på udarbejdelse af tilbud og afvikling af aftalen. Såfremt databehandlingen foretages direkte med henblik på behandling af din forespørgsel eller realisering af en aftale, vil REHAU meddele, hvilke data der er absolut nødvendige.

Ud over registrering af dine data via vores kontaktformularer på websiden indsamler vi også dataene til de nævnte formål direkte hos dig eller via almindeligt tilgængelige kilder.

4. Planlagt overførsel af data til tredjelande

Dine persondata kan videregives til andre REHAU-selskaber med de i denne databeskyttelseserklæring nævnte formål for øje. De andre selskaber kan i egen interesse gøre brug af dine personrelaterede data til samme formål, som vi gør. Navnlig kan de bearbejde dine persondata i egen interesse til de nævnte formål. Inden for REHAU-gruppen får medarbejdere kun adgang til dine persondata, i det omfang dette er påkrævet, for at de kan udføre deres opgaver.

Dataoverførslen til filialer uden for EØS foretages enten på baggrund af en tilstrækkelighedsbeslutning fra Kommissionen (GDPR, art. 45, stk. 3) eller på baggrund af standarddatabeskyttelsesbestemmelser (GDPR, art. 46, stk. 2, lit. c), som indeholder tilstrækkelige garantier for den pågældende. Teksten i standarddatabeskyttelsesbestemmelserne er offentliggjort under https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en

Endvidere kan vi videregive dine persondata til tredjepart uden for REHAU-selskaberne med henblik på at modtage tekniske eller organisatoriske tjenesteydelser, som vi skal bruge for at kunne opfylde de nævnte formål eller vores øvrige forretningsaktiviteter. Vores tjenesteydere er kontraktligt forpligtet til udelukkende at bearbejde disse persondata på vores vegne og i henhold til vores instruktioner. Vi pålægger også vores tjenesteydere at træffe tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at persondataene er beskyttet. Hvis tjenesteyderne befinder sig i lande, hvor den gældende lovgivning ikke hjemler en beskyttelse af personlige data svarende til bestemmelserne i EU-lovgivningen, vil vi via aftale sikre, at de pågældende tjenesteydere lever op til det lovbestemte databeskyttelsesniveau (Standarddatabeskyttelsesbestemmelser hhv. EU-US Privacy Shield Framework). Nærmere oplysninger herom kan du få af vores databeskyttelsesansvarlige.

5. Anvendelse af SnapEngage livechat-tool

Dette website benytter SnapEngage, som er en livechat-tjeneste fra SnapEngage, LLC. SnapEngage anvender cookies, dvs. tekstfiler, der lagres på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websitet. Disse genererede oplysninger overføres udelukkende til en SnapEngage-server i EU og lagres der med henblik på at analysere din brug af chatten og rapportere til os om denne. SnapEngage overfører eventuelt denne information til tredjepart, såfremt loven kræver dette, eller såfremt tredjepart af SnapEngage har fået til opgave at behandle disse data. SnapEngage vil på intet tidspunkt koble din forkortede IP-adresse sammen med andre data fra SnapEngage. Du kan læse nærmere i SnapEngage‹s oplysninger om databeskyttelse, som kan hentes her: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage videresender disse data til os på opfordring, og dataene vil udelukkende blive anvendt internt, evt. også til kontaktoptagelse fra vores side.

6. Anvendelse af Google Analytics-webanalysetjeneste

Dette website benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. Google Analytics anvender såkaldte »cookies«, dvs. tekstfiler, der lagres på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websitet. De af cookien genererede oplysninger om din brug af dette website overføres som regel til en Google-server i USA og lagres der. Hvis IP-anonymisering aktiveres på dette website, vil din IP-adresse dog forinden blive forkortet af Google inden for medlemsstater i EU eller i andre EØS-stater. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af udbyderen af dette website vil Google gøre brug af disse oplysninger til at analysere din brug af websitet, sammensætte rapporter om websiteaktiviteterne og frembringe yderligere tjenesteydelser forbundet med website- og internetbrug over for websitets udbyder. IP-adressen, som overføres af din browser inden for rammerne af Google Analytics, kobles ikke sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre, at der lagres cookies, ved at foretage en indstilling i din browsersoftware; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald eventuelt ikke vil kunne gøre brug af alle funktioner på dette website i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre, at de af cookien genererede data relateret til din brug af websitet (inkl. din IP-adresse) indsamles til Google, og at Google behandler disse data, ved at downloade og installere et browser-plugin, der findes ved at følge dette link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan forhindre dataindsamling fra Google Analytics‘ side ved at klikke på følgende link. Derved dannes en opt-out-cookie, som forhindrer registrering af dine data ved fremtidige besøg på dette website: deaktiver Google Analytics välja

Nærmere oplysninger om brugerbetingelser og databeskyttelse kan findes på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller på https://www.google.de/intl/de/policies/. Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på vores website er udvidet med koden „gat._anonymizeIp();“ for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking).

7. Anvendelse af etracker-webanalysetjeneste

På dette website indsamles og lagres data til marketing- og optimeringsformål ved hjælp af teknologier fra etracker GmbH. På baggrund af disse data kan der oprettes brugerprofiler under et pseudonym. Til dette formål kan der indsættes cookies, som gør det muligt at genkende internetbrowseren. Data, som er indsamlet ved hjælp af etracker-teknologierne, vil ikke uden særskilt givet samtykke fra den pågældende blive brugt til at identificere den besøgende på dette website personligt og vil ikke blive sammenkoblet med personrelaterede data om bæreren af pseudonymet. Der kan til enhver tid gøres indsigelse imod indsamling og lagring af data med fremadvirkende kraft: Deaktivér etracker

8. Anvendelse af Facebook-plugin

På vores website anvender vi »Facebook-pixlen" til registrering af de besøgendes handlinger. På den måde er det muligt at rekonstruere brugernes adfærd, når disse har klikket på en Facebook-reklame og derved er blevet sendt videre til udbyderens hjemmeside. Denne metode er beregnet til at analysere effektiviteten af Facebook-reklamer til brug i statistik og markedsanalyse og kan bidrage til at optimere fremtidige reklamekampagner. De indsamlede data er anonyme for os og giver os således ikke mulighed for at slutte os frem til brugernes identitet. Dog lagres og behandles dataene af Facebook, således at det er muligt at forbinde dem med den pågældende brugerprofil, og Facebook kan benytte dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks bestemmelser om brug af data: https://www.facebook.com/about/privacy/
Dataene kan give Facebook og dennes partnere mulighed for at indrykke reklameannoncer på og uden for Facebook. Endvidere kan der til dette formål lagres en cookie på din computer.

9. Anvendelse af Youtube-plugin

Med henblik på integration af videoer på vores websider gør vi blandt andet brug af plugins fra YouTube LLC (repræsenteret ved Google Inc.). Når du bruger vores website, etableres der en forbindelse til YouTube-serverne, hvorved plugin‹et vises. Derved får YouTube-serveren besked om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du i den forbindelse er logget på som medlem hos YouTube, henfører YouTube denne information til din personlige brugerkonto. Når plugin‹et bruges, vil informationen om eksempelvis et klik på startknappen til en video ligeledes blive henført til din brugerkonto. Du kan forhindre dette ved at logge af din YouTube-brugerkonto samt andre brugerkonti under firmaerne YouTube LLC og Google Inc., før du benytter vores websider, samt slette de pågældende firmaers cookies. Du finder yderligere oplysninger om databehandling samt oplysninger om databeskyttelse fra YouTube (Google) på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10. Anvendelse af Microsoft-plugin

Vores website bruger conversion tracking fra Microsoft Corporation. Det betyder, at Microsoft Bing Ads gemmer en cookie på din computer, hvis du er kommet ind på vores website via en Microsoft Bing-annonce. Microsoft Bing og vi selv kan på den måde se, at nogen har klikket på en annonce, er blevet sendt videre til vores website og er kommet ind på en målside, som var bestemt inden (conversion-side). I den forbindelse får vi kun det samlede antal brugere at vide, som har klikket på en Bing-annonce og derefter er blevet sendt videre til conversion-siden. Vi får ikke nogen personlige oplysninger om brugerens identitet. Hvis du ikke ønsker at deltage i trackingprocessen, kan du også afvise lagring af den nødvendige cookie - f.eks. med en browserindstilling, der deaktiverer automatisk lagring af cookies generelt. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse og om de cookies, Microsoft Bing anvender, på Microsofts hjemmeside: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

Automatisk indsamlede oplysninger, der ikke er personrelaterede data

Når du er inde på vores websites, bliver der en gang imellem automatisk (dvs. ikke i forbindelse med en registrering) indsamlet oplysninger, som ikke er knyttet til en bestemt person (f.eks. anvendt internetbrowser og operativsystem; domænenavnet på det website, du kom fra; antal besøg, gennemsnitligt tidsforbrug på sitet, viste sider). Hos REHAU anvender vi disse oplysninger til at undersøge, hvor attraktive vores websites er, og til at forbedre indholdet på dem. Når du besøger et af vores websites, kan det ske, at vi lægger oplysninger i form af en »cookie" på din computer, så den automatisk genkendes, næste gang du besøger sitet. Ved hjælp af cookies er det f.eks. muligt at tilpasse et website efter dine interesser eller gemme din adgangskode, så du ikke skal indtaste den hver eneste gang. Hvis du generelt ikke er indforstået med anvendelsen af cookies, har du mulighed for at indstille din internetbrowser, så den sletter cookies fra din computers harddisk, blokerer alle cookies eller advarer dig, før der lagres en cookie.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der som regel lagres på pc‹en fra en webside. Cookies har mange forskellige formål. De er dog aldrig forbundet med nogen risiko, da de ikke har nogen som helst "aktive" egenskaber. De er således ikke i stand til at udføre skadelige handlinger. Cookies indeholder næsten udelukkende oplysninger, som er nødvendige for en ubesværet internetoplevelse.

Klassiske eksempler på de opgaver, cookies har, kan være login-oplysninger, lagring af varekurv, brugeranalyse eller formularfelter.
Oplysninger, som kan lagres i cookies: Levetid, servernavn, Unique ID, indholdsdata.

Brug af cookies

Session Cookies
Session Cookies er udelukkende tekniske cookies, der er nødvendige, for at vores website kan fungere, som det skal. Tracking Cookies
Tracking Cookies bruges til at analysere brugernes adfærd, når de besøger vores website - naturligvis i fuldstændigt anonymiseret form. REHAU og evt. en ansvarlig instans kan på den måde få værdifuld information om, hvordan websitet bruges, hvilket gør REHAU og en evt. ansvarlig instans i stand til at tilpasse websitet bedre efter de besøgendes interesser. Kommercielle cookies
Ud over vores egne cookies gør vi også brug af Thirdparty Cookies for at kunne vise personligt tilpassede reklamer på vores og andre websider. Dette kaldes for »retargeting" og er baseret på dine aktiviteter på vores website.
Hvis du har spørgsmål til disse rettigheder med hensyn til behandlingen af dine personlige data, kan du kontakte vores ansvarlige for databeskyttelse, som også står til rådighed i forbindelse med informationsanmodninger, forslag eller klager. På opfordring meddeler REHAU dig så vidt muligt omgående og i skriftlig form i overensstemmelse med den gældende ret, om og hvilke personlige data der er lagret om dig hos os. Hvis der trods vores bestræbelser på at sikre dataintegritet og aktualitet er lagret forkerte oplysninger, vil vi korrigere disse på opfordring fra dig.
Informationsret Oplysnings- og indsigelsesret Ret til korrigering, sletning og begrænsning Ret til dataportabilitet

Datasikkerhed

Vi gør brug af tekniske og organisatoriske sikkerhedsprocedurer med henblik på at bevare sikkerheden for dine persondata og beskytte dem mod uautoriseret eller uretmæssig bearbejdning og/eller mod utilsigtet tab, forandring, offentliggørelse eller adgang.

Dine rettigheder

Du har selv mulighed for at sikre dig, at REHAU overholder reglerne om databeskyttelse. Til dette formål har du følgende rettigheder:


Engineering progress

Enhancing lives