ECO PULS

Bæredygtige vinduesprofiler

Bæredygtige vinduesprofiler

Som en verdensomspændende produktionsvirksomhed har vi et særligt ansvar for menneske og miljø. Vi anvender råstoffer på en ansvarsbevidst måde, og vi ser på anvendelsen af materialer gennem hele produktets livscyklus. En stadig videreudvikling af recycling-koncepter er en strategisk målsætning for REHAU.

Frem mod 2020 vil vi investere mere end 65 millioner euro i virksomhedsegne og eksterne recycling-anlæg og i produktionen af bæredygtige, ressource-skånende vinduesprofilsystemer. Vores målsætning: en markant stigning i andelen af genvindingsmaterialer – fra i dag 25 % til 50 % i 2020 på vores europæiske fabrikker. Vi satser på en bæredygtig produktion ved at anvende genvindingsmaterialer i vinduesprofilernes indre kerne.

Derved opnår vi allerede i dag en CO2-besparelse på op til 97.000 tons årligt. REHAU vinduesprofiler med produktmærkningen REHAU ECO PULS står for dette positive økologiske fodaftryk.

Nordic-Design Plus vinduer

Vinduesindustri_stor_729x235 - 1083925

Vinduesindustriens brancheEPDér

EPD betyder i korte træk:

  • Deklarerer klimapåvirkninger for et materiale per enhed eller per m²
  • Baseres på en LCA(Life Cycle Assessment) også kaldet livscyklusvurdering
  • Følger EPD-standarden EN15804:2013+A2:2019
  • Skal 3. parts verificeres i henhold til ISO 14025
  • Gælder for en 5-årig periode

LOGO_DK - 105968


Indeklimamærket stiller krav til produktet i brugsfasen, og giver dokumentation for at produktet “er til at være i stue med”. Herved adskiller Indeklimamærket sig fra de såkaldte miljømærker, f.eks. EU Ecolabel (Blomsten) og Svanen (det nordiske miljømærke), der i højere grad stiller krav i forbindelse med produktion og bortskaffelse, og i mindre grad krav til produktets påvirkning af indeklimaet.

 Dansk Indeklima Mærkning

Lukket materialekredsløb

Gamle vinduer og profildele bliver til nye, innovative og bæredygtige vinduessystemer – i samme kvalitet som REHAU vinduer af nyt materiale. Materialet indsamles, rengøres, findeles, sorteres, til dels forædles og bliver til sidst brugt igen til produktionen af nye vinduesprofiler. 

Wuppi

REHAU i Danmark er associeret medlem af Wuppi-ordningen, som indsamler og genanvender brugte PVC-produkter fra byggeriet. Med WUPPI-ordningen er det let at komme af med udtjent hård PVC, og vi er sikre på altid at overholde lovgivningen og bidrage positivt til miljøet.

Fremragende bæredygtighed: VinylPlus Product Label

For vores miljøbevidste produktion, vores recycling-tiltag og vores bæredygtige produktionsafvikling blev vi certificeret med Produktlabel von VinylPlus. Om det drejer sig om fremskaffelsen af råstoffer, forarbejdningen eller recycling: I hele værdiskabelseskæden opfylder vi de mange, auditerede kriterier for certificering med Produktlabel von VinylPlus – den første produktlabel for bæredygtige PVC-vinduer. Med SYNEGO, Brillant-Design, Euro-Design 60, Euro-Design 70, Total 70, Aralya, Titanium Design og TriTec 60 bærer et stort antal REHAU systemløsninger nu godkendelsesmærket fra VinylPlus, som supplerer det bestående kvalitetsmærke med aspektet bæredygtighed. Vinduesprofilerne GENEO, Neferia og Nordic Design af det glasfiberforstærkede materiale RAU-FIPRO blev også præmieret. 

VinylPlus

EcoPuls

Du kan også satse på bæredygtige, ressource-skånende profilsystemer med REHAU ECO PULS.


Bæredygtighed

Bæredygtighedsrapport


Du kan finde yderligere oplysninger i vores brochure og på www.dekura.de.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection