Regnvandshåndtering

Shutterstock_129205175 - 57172

Aflastning af kanalsystemerne, undgåelse af kanaludvidelse, forebyggelse af højvande, sænkning af udskillelse – der er meget, der taler for en sikker, bæredygtig og rentabel styring af regnvand. Vores modulsystem RAUSIKKO Solution omfatter alt, hvad du skal bruge.

Når kanalen løber over

Ved kraftig regn, som vi har set det stadigt hyppigere i den seneste tid, stilles byernes infrastruktur over for nye udfordringer. For disse vandmængder stiller store krav til kanalnettene. Intelligente løsninger som f.eks. vores komplette program RAUSIKKO aflaster kanalerne, beskytter miljøet – og bidrager til besparelser. De fører vandet på stedet til det naturlige vandkredsløb igen. En nærliggende løsning, som stadigt flere kommuner også foreskriver ved lov til decentral nedsivning af overfladevand.
Et plus for de omkringboende: Vandafledningsafgiften bortfalder.

RAUSIKKO Solution - dit komplette program til styring af regnvandet

Med RAUSIKKO Solution har vi udviklet et komplet program for styring af regnvand – med systemløsninger til alle regnvandsstyringens områder. Fra samling og rensning til nedsivning.

Dine fordele ved brugen af RAUSIKKO Solution:

3 gange større akkumuleringskapacitet

Med en akkumuleringskapacitet på op til 96% opbevarer boksrender 3 gange så meget vand som grusrender.

3 gange mindre udgravning

For at opnå samme akkumuleringskapacitet skal der kun udgraves en tredjedel. Stor akkumuleringsvolumen med mindre pladsbehov.

Superlet montering

RAUSIKKO tilpasser sig til ethvert anvendelsesformål: Regnvandsnedsivning, regnvandstilbageholdelse eller regnvandsopbevaring. Det er egnet til boks- og fordybningsboksrender. Ideel til anvendelse i bolig- og erhvervsområder, på logistikområder og parkeringspladser, på veje og byggemodningsområder.

Og RAUSIKKO er superhurtigt monteret - uden forbindelsesklips. Vores indbyggede låseknaster sørger for hold og stabilitet.

Engineering progress

Enhancing lives

Kontakt

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection