Rregullatori i temperaturës FAQ

Akoma pyetje? Këtu do të gjeni përgjigjet lidhur me temën e rregullatorit të temperaturës me NEA SMART 2.0.

BAU-D1485 - 68885

Për çfarë qëllimi është i përshtatshëm NEA SMART 2.0?

NEA SMART 2.0 është një sistem modern dhe efektiv kontrolli për sistemet e ngrohjes dhe ftohjes së paneleve me një sërë funksionesh. Në sajë të integrimit standard të ndërfaqes së LAN/WLAN të bazës qendrore të kontrollit, sistemi mund të funksionojë shumë mirë nëpërmjet telefonit inteligjent, tabletit ose kompjuterit në shtëpi ose kur jeni në lëvizje. Lidhja e sistemit me Renë Kompjuterike mundëson mirëmbajtje në distancë, funksione të optimizimit dhe të analizës.

Disa nga karakteristikat e rëndësishme janë:

 • Dizajn i qartë dhe me cilësi të lartë i rregullatorit të dhomës
 • Kontroll plotësisht automatik i të gjithë sistemit
 • Standard me ndërfaqe LAN/WLAN për përdorim përmes shfletuesit të internetit ose aplikacionit
 • Funksione inteligjente që sigurojnë një nivel të lartë komforti dhe sigurojnë përdorim efektiv
 • I përshtatshëm për instalime të reja dhe shtesa

Çfarë mund të bëjë NEA SMART 2.0?

Funksioni themelor i sistemit është ngrohja e dhomave me nivel të lartë komforti dhe në mënyrë ekonomike sipas dëshirave tuaja. Në varësi të sistemit të instaluar, shumë funksione të tjera janë të mundshme:

 • Ftohja e dhomës përmes sipërfaqeve të kombinuara të ngrohjes/ftohjes
 • Ndryshimi automatik ose manual midis ngrohjes, temperaturës së ambientit dhe ftohjes
 • Rregullimi i temperaturës optimale për ngrohjen/ftohjen sipërfaqësore ("Rregullator i qarkullimit të temperaturës")
 • Reduktimi i lagështisë në dhoma

Programet me kohë, por edhe funksionet e aplikacionit, mund të përdoren për të vendosur vlerat specifike për temperaturën e dhomës, përkatësisht për ngrohje dhe ftohje, duke kaluar nga një temperaturë komforti (përdorimi normal) dhe një temperaturë me kursim energjie (përdorimi i reduktuar).

Si mund të përdoret sistemi NEA SMART 2.0?

Sistemi mund të përdoret si më poshtë:

 • Direkt përmes rregullatorit të dhomës (vendosja e temperaturës së dëshiruar, ndryshimi i modalitetit të përdorimit) si dhe
 • atje ku ndodheni përmes shfletuesit të telefonit inteligjent, tabletit ose kompjuterit (vetëm brenda shtëpisë, përdorimi i faqeve të integruara të internetit) ose
 • përmes Resë Kompjuterike me Aplikacionin NEA SMART 2.0 – kudo që ndodheni 

Aplikacioni NEA SMART 2.0 nuk është vetëm i lehtë dhe i përshtatshëm për përdorim, por ai gjithashtu ofron shumë karakteristika që e bëjnë sistemin një sistem me të vërtetë inteligjent.

Çfarë është rregullatori individual i dhomave?

Temperatura e dhomës mund të vendoset në çdo dhomë duke përdorur rregullatorin individual të dhomës. Rregullatori i dhomës kontrollon valvulat e çdo qarku të ngrohjes. Përdorimi i rregullatorit individual të dhomës sot përshkruhet në Gjermani nga Energy Saving Ordinance (EnEV).

A është NEA SMART 2.0 e përshtatshme edhe për shtesa?

Po, NEA SMART 2.0 mund të përdoret gjithashtu edhe në ndërtesat ekzistuese. Rregullatorët e dhomës me valë janë ideale, pasi nuk kanë nevojë për shtrirjen e kabllove për lidhjen e rregullatorit të dhomës me bazën qendrore. Kjo shmang rrëmujën dhe pastrimin.

Edhe teknologjia ekzistuese e kontrollit me tela mund të zëvendësohet me NEA SMART 2.0. Në shumicën e rasteve, mund të përdoren pa problem linjat ekzistuese të sistemit të kontrollit që duhet të zëvendësohet.

Çfarë opsionesh më ofron aplikacioni NEA SMART 2.0?

Pavarësisht se ku ndodheni, aplikacioni NEA SMART 2.0 ju ofron një larmi të gjerë opsionesh për përdorimin dhe monitorimin e sistemit tuaj.

Ju mund të:

 • emërtoni dhomat dhe të konfiguroni temperaturat e dëshiruara.
 • krijoni programe me kohë për temperaturat e dëshiruara dhe konfigurojini sipas dhomave.
 • zgjidhni modalitetet e përdorimit "përdorimi normal" dhe "përdorimi i reduktuar" për të gjitha dhomat ose për dhoma të veçanta.
 • përdorni funksionin e pushimeve.
 • kurseni automatikisht energji kur askush nuk ndodhet në shtëpi.
 • kaloni nga modelin i ngrohjes në modelin e ftohjes.
 • Shihni vlerësimet dhe statistikat.
 • Merrni informacione rreth mirëmbajtjeve të ardhshme.

Cilët telefona inteligjent mund të përdoren për të përdorur aplikacionin NEA SMART 2.0?

Aktualisht aplikacioni mbështetet nga telefonat inteligjent me sistem operimi Android 4.1 ose më të fundit ose iOS 9 ose më të fundit. Versionin më të fundit të aplikacionit mund ta shkarkoni nga Apple App Store (iOS) ose Google Play Store (Android).

A mund të përdoret NEA SMART 2.0 pa lidhje me internetin?

NEA SMART 2.0 mund të përdoret edhe si rregullator individual i dhomës pa lidhje me internetin. Këtu mund të gjeni funksionet bazë të nevojshme. Megjithatë, gama e plotë e funksioneve, të tilla si funksionet inteligjente dhe funksionimi përmes aplikacionit, shfaqen vetëm kur sistemi NEA SMART 2.0 është i lidhur me internetin.

Baza qendrore e NEA SMART 2.0 ka një ndërfaqe me LAN dhe WLAN si opsion standard për lidhjen me internetin.

Si mund ta blej NEA SMART 2.0?

NEA SMART 2.0 ofrohet dhe instalohet nga shoqëritë e specializuara SHK. Këtu mund të gjeni shpejt dhe lehtë shoqëri të specializuara kompetente për sistemin tuaj të ngrohjes nën dysheme REHAU.

A mund të integrohet NEA SMART 2.0 në sistemet inteligjente të shtëpive?

Me kontrollin me zë Alexa, NEA SMART 2.0 mund të integrohet edhe në sistemet inteligjente të shtëpive.

Cili është funksioni i kornizës me dritë në rregullatorin e dhomës?

Korniza me dritë ka funksionet e mëposhtme:

 • Konfirmimi i vlerave të vendosura
 • Sfond i lehtë ndriçimi, p.sh. B. për orientim ose për ndriçim për bebe

Si funksionon teknologjia “Geofencing” dhe cilat janë avantazhet e saj?

Falë teknologjisë “Geofencing”, baza e NEA SMART 2.0 merr të dhënat e pozicionit të telefonit tuaj inteligjent. Ngrohja fiket automatikisht kur të gjithë banorët e shtëpisë janë larguar dhe ndizet përsëri në kohë përpara se personi i parë të kthehet në shtëpi. Sistemi i kontrollit në varësi të vendndodhjes ofron gjithashtu më shumë kursim kur vjen fjala te ngrohja/ftohja sipërfaqësore.

Si mund të konfigurohet sistemi i kontrollit NEA SMART 2.0 duke përdorur kontrollin me zë Alexa?

 • Konfigurimi për çdo dhomë i temperaturës së dhomës
 • Konfigurimi për çdo dhomë i temperaturës së synuar
 • Aktivizimi/çaktivizimi për çdo dhomë i kornizës me dritë të NEA SMART 2.0
 • Rregullatorët e dhomës në version USB.

Cilat janë opsionet e kontrollit me zë me Amazon Alexa?

Ekziston opsioni me të njëjtin emër për kontrollin e sistemit të kontrollit NEA SMART 2.0, i cili mund të ngarkohet në aplikacionin Alexa.

Ekziston opsioni me të njëjtin emër për kontrollin e sistemit të kontrollit NEA SMART 2.0, i cili mund të ngarkohet në aplikacionin Alexa.

Që nga muaji prill 2019, kontrolli me zë Alexa mund të përdoret në gjuhën angleze, frënge, italiane dhe spanjolle.

Ku mund të kërkoj ndihmë për instalimin e pajisjeve Amazon ose për konfigurimin e shërbimit të kontrollit me zë Alexa?

Të gjitha informacionet përkatëse mund të gjenden në internet në faqen e internetit të Amazon. Për këtë, shkoni te "Të gjitha kategoritë -> Echo & Alexa -> Njihuni me Alexa" përmes menysë kryesore. Këtu do të gjeni informacione të dobishme rreth pajisjeve dhe shërbimeve të Amazon Alexa. Nëse keni pyetje të tjera, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejtë me Shërbimin e Klientit të Amazon. Në këtë mënyrë, ju do të merrni informacione të dobishme teknike në lidhje me shërbimin e kontrollit me zë Alexa.

Ku mund të ble pajisjet për së cilave unë mund të përdor shërbimin e kontrollit me zë Alexa?

Altoparlantin inteligjent Amazon Echo ose ndonjë nga shumë pajisjet e tjera të Amazon që mbështet shërbimin e kontrollit me zë Alexa mund t’i blini në çdonjërin prej kanaleve të shumta të shitjes së Amazon ose në dyqanin në internet të Amazon. Nëse nuk jeni i sigurt, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejtë Shërbimin e Klientit të Amazon. Këtu mund të merrni informacione profesionale rreth shërbimit të kontrollit me zë Alexa ose këshilla për blerjen e pajisjeve që përputhen në Amazon.

A mund të kombinohet NEA SMART 2.0 me ndonjë sistem tjetër ngrohje/ftohje sipërfaqësore?

Teorikisht, rregullatori individual i dhomës NEA SMART 2.0 mund të kombinohet me çdo sistem ngrohje/ftohje sipërfaqësore që funksionon me ujë. Gjithashtu, mund të përdoret edhe sistemi i ngrohjes nën dysheme në ndërtesat ekzistuese. Megjithatë, duhet të theksojmë se sistemi i kontrollit NEA SMART 2.0 përmban vetë gjithçka që nevojitet. D.m.th. kombinimi me komponentë kontrolli nga sisteme/prodhues të tjerë nuk është i mundur.

Si më ndihmon NEA SMART 2.0 për të kursyer kostot e energjisë?

Sistemi NEA SMART 2.0 bën të mundur kursimin e energjisë deri në 20%, pasi rregullatori tejet preciz dhe inteligjent parandalon në mënyrë efektive mbi-furnizimin me energji, dhe rrjedhimisht konsumin e panevojshëm të energjisë. Për shembull, "sinjalizimi kur dritaret janë të hapura" dallon rënien e menjëhershme të temperaturës së dhomës kur hapet një dritare dhe fik përkohësisht ngrohësin për të kursyer energji. Dhe falë teknologjisë “Geofencing”, NEA SMART 2.0 ngroh vetëm kur jeni në shtëpi, ose kur jeni rrugës për në shtëpi.

Si mund të rrisë NEA SMART 2.0 komfortin e jetesës?

Komfort do të thotë kur mbizotëron pikërisht temperatura që ju dëshironi. Komforti i vërtetë është kur nuk ju duhet të shqetësoheni për këtë. Prandaj NEA SMART 2.0 mëson nga sjellja juaj e ngrohjes dhe se si e përdorni atë dhe mund përshtatet automatikisht, pa ndërhyrjen tuaj.

Çfarë janë përditësimet “over-the-air”?

Sistemet e  lidhura me Renë Kompjuterike nëpërmjet internetit marrin versionin më të fundit të softuerit kur është e nevojshme dhe pa ndërhyrjen e përdoruesit.

A janë të sigurta të dhënat e mia në REHAU?

Mbrojtja e të dhënave të përdoruesit është prioritet kryesor për REHAU. Merren në konsideratë kërkesat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale. Të gjitha kanalet e lidhura të komunikimit janë të koduara dhe po ashtu janë edhe të dhënat personale të përdoruesve në server. Autorizimi për akses në aplikacion dhe të dhënat që ai përmban kontrollohen nga një shërbim i posaçëm i REHAU.

E kam blerë NEA SMART 2.0 përmes një tregtari të specializuar. Kë ta kontaktoj nëse kam një garancion?

Natyrisht, ju keni të drejtat tuaja ligjore dhe sipas kontratës në raste të rralla të shfaqjes së defekteve të produktit dhe mund të kontaktoni drejtpërdrejtë partnerin tuaj kontraktor.

Kontakti

Faleminderit për kërkesën tuaj. Ne do t'ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur.

Kërkesa juaj nuk mund të dërgohet. Ju lutemi kontrolloni fushat e detyrueshme.

An error occured, please try again later. (Form was not sent!)

Të gjitha fushat e shënuara me * duhet të plotësohen

Engineering progress

Enhancing lives

Kontakti

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection