Impressum

Ofruesi:

ALBANIA

REHAU ZYRA E PERFAQESISE TIRANE
Rr. dytesore JASHAR SKENDERI
PAJTONI BUSINESS CENTER
1033 Tirana, Albania
Теl:    +355 4 4500 610
Fax:  +355 4 4500 610
E-Mail: tirana@rehau.com

KOSOVËS

REHAU REPRESENTATIVE OFFICE PRISHTINA
Eqrem Çabej 13
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel:    +381 (0) 38/ 222 368
Fax:   +381 (0) 38/ 222 370
E-Mail: prishtina@rehau.com


Aksionar me përgjegjësi personale: Helmut Wagner AG - 3074 Muri b. Bern - Schweiz - President i Këshillit drejtues: Helmut Wagner - HR Bern CHE-107.882.879

Regjistri tregtar pranë Gjykatës së rrethit Hof, HRA 2232
Numri identifikimit i tatimit në qarkullim: DE 132 944 654

UDHËZIME JURIDIKE
INFORMACIONE PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE

Printo