BAU-D530_01 - 84301740

Ngrohja dhe ftohja në ndërtesat rezidenciale

Shpejtësi në kantierin e ndërtimit

Nga shtëpitë për një familje deri te shtëpitë për shumë familje, deri te përdorimet e veçanta: Sistemet tona bindin falë koncepteve të mirë-menduara të instalimit, cilësisë së vërtetuar dhe nivelit më të lartë të sigurisë si në ndërtesat e reja ashtu edhe në rinovime.

Shembull: RAUTHERM SPEED - sistemi ynë i shpejtë ‑instalohet nga 1 person

Me sistemin tonë Velcro RAUTHERM SPEED për ngrohje në sipërfaqe, ju mund të pajisni 3 në vend të vetëm 2 shtëpive për një familje në një javë:

  • 30% më pak kohë instalimi falë sistemit Velcro
  • Shtrim më i saktë falë sipërfaqes deri në 6% më ngjitëse
  • Mund të instalohet nga vetëm 1 person dhe pa nevojën e mjeteve

Të gjitha nga një burim i vetëm: Nga ngrohja në sipërfaqe deri te teknologjia e shpërndarjes dhe nga mjetet deri tek aksesorët

Ne duam që ju të jeni në gjendje ta bëni punën tuaj shpejt dhe me efikasitet. Sistemet tona të plota të ngrohjes dhe ftohjes përfshijnë të gjithë elementet që ju nevojiten për të pajisur projektet e ndërtimit të banesave me komponentë të kursimit të energjisë: sisteme për ngrohje dhe ftohje, teknologji shpërndarjeje dhe sisteme kontrolli, mjete dhe aksesorë të përshtatshëm. A keni pyetje? Punonjësit tanë të shitjes do të jenë të lumtur t'ju këshillojnë nëpërmjet telefonit ose personalisht.

Kontaktoni zyrën e shitjeve

Downloads

Kontakti

A keni pyetje? Stafi në zyrat tona të shitjeve do të jetë i lumtur t'ju ndihmojë.

Kërkesë për kontakt

Engineering progress

Enhancing lives

KONTAKTI

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection