Ngrohja, ftohja dhe ajrimi

RAUTHERM SPEED plus renova

Montim i shpejtë, i lehtë dhe pa gabime, kjo është një kërkesë kryesore kur zhvillojmë sisteme të reja ngrohjeje, ftohjeje dhe ajorsja ose kur zgjedhim ato ekzistuese: RAUTHERM SPEED si ngrohje në sipërfaqe shkurton kohën e montimit me 30%, distributori ynë i qarkut të ngrohjes RAUTHERM SPEED madje arrin një instalim 45% më të shpejtë dhe tavanet tona të ftohjes përshpejtojnë instalimin e montuar paraprakisht. Ju punoni në mënyrë më efikase dhe klientët tuaj mund të presin përparim të shpejtë në ndërtim.

Një sistem i mirë-menduar për çdo objekt

Ne ju ofrojmë zgjidhjen optimale për çdo përdorim, si ndërtim i ri ashtu edhe rinovim, me sisteme instalimesh në ndërtime të njoma ose të thata për ndërtesa zyrash, shtëpi për një dhe shumë familje, komplekse rezidenciale, ndërtesa industriale dhe tregtare, hapësira të hapura dhe ambiente sportive.

Sistemet tona për ftohje, ngrohje dhe ajrim

Engineering progress

Enhancing lives

KONTAKTI

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection