Правно съответствие в REHAU

Като семеен бизнес, REHAU е отговорна компания, ангажирана с почтеност и устойчивост. Основните ценности и правила за поведение са описани в нашият вътрешен Кодекс на поведение и по-специално в насоките за борба с корупцията. Тези правила са задължителни за всички служители на REHAU по цял свят, независимо от тяхната функция и йерархична позиция. Очакваме от нашите бизнес партньори от веригата за доставки да споделят нашите ценности и принципи и да приемат нашия Кодекс за поведение на доставчика.

Действията в областта на правното съответствие винаги са били основен ръководен принцип за REHAU. Усилията ни в това отношение се съсредоточават върху борбата с корупцията, избягването на нарушенията на антитръстовите регулации и регулациите срещу прането на пари, както и спазването на законодателството за защита на околната среда.

REHAU въведе глобална Система за управление на съответствието (CMS) с цел планиране, управление и контрол на всички свързани дейности. Систематично и редовно ние предоставяме обучения по правно съответствие на всички служители на REHAU-Group. Нашите усилия в тази област са ръководени от културата на откритата дискусия, прозрачността и доверието. Тази култура и високото ниво на информираност в областта на регулациите за правно съответствие ни позволяват да откриваме и решаваме възникващите проблеми бързо и ефективно. Нашата цел е да живеем в тази култура според мотото „Правно съответствие в REHAU: „Спазване - Ангажиране - Доверие“.

Служителите, както и трети страни, могат да откриват възможни нарушения на правното съответствие като използват Комуникационната система за съответствие на REHAU (CoCoS), базирана в Интернет и съответстваща на най-високите стандарти за защита и сигурност на данните (https://www.bkms-system.ch/REHAU).

Изготвените доклади чрез системата CoCoS са достъпни само за лицата от Отдел „Правни норми и съответствие“, които отговарят за правното съответствие. Те ще дават на CoCoS докладите най-висок приоритет и ще се отнасят към тях строго конфиденциално. CoCoS е на разположение за съобщаване на всяко нарушение.

Ръководителят на Отдел „Правно съответствие“, който се отчита директно пред Изпълнителния борд на групата, както и централният Отдел „Правно съответствие“ и местните контакти ръководят всички действия на REHAU в това направление.

Периодично провеждаме прегледи на ефективността и при необходимост предприемаме мерки за по-нататъшно развитие на CMS.

Laura-Iona_Santa - 65989

Мениджър правно съответствие REHAU-Group


Mrs. Laura Ioana Şanta

REHAU Gesellschaft m.b.H.
Industriestrasse 17
2353 Guntramsdorf, Austria
Tel.: +43 2236 246 84 300
compliance@rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection