REHAU ПО ТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

REHAU се радва на Вашето посещение в нашия уебсайт и на интереса Ви към нашата компания и нашите продукти. Ние приемаме много сериозно защитата на Вашите лични данни и искаме да се чувствате комфортно, когато посещавате нашия уебсайт. Защитата на Вашите лични данни, като име, адрес, телефонен номер или електронна поща е важно изискване, което ние вземаме предвид при нашите бизнес процеси. Ние управляваме нашите уеб дейности в съответствие със законите за защита на данните и сигурността на информацията. По-долу ще разберете каква информация евентуално събираме и как процедираме с нея. Уебсайтовете на REHAU AG + Co могат да съдържат линкове към уебсайтове на други доставчици, върху които тази политика за поверителност не се разпростира.

Лични данни

Събирането и обработването на лични данни се извършва в съответствие със законовите разпоредби. Спазването на предписанията за защита на данните се контролира от следните органи, към които всеки може да се обърне:

Служител по защита на данните REHAU:

Dr. Alexander Walter 
E-Mail: datenschutz@rehau.com

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни на Република България
бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
1592 София

1. Име и адрес на отговорното учреждение

РЕХАУ ЕООД
Околовръстен път № 438 
1532 София 
BG130269235

2. Цел на обработката и правно основание

Без Ваше знание ние не събираме никакви лични данни чрез нашите уебсайтове. Единствено самите Вие решавате дали искате да ни предоставите такива данни, например в рамките на дадена регистрация, поръчка или проучване.

Ако ни предоставите данни в рамките на дадено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да отмените това съгласие за използването на Вашите данни. До момента на анулирането обработката на данните остава законносъобразна.

За да отговорим на Ваше запитване, да обработим Ваша поръчка или да Ви дадем достъп до специална информация или оферти, ние обработваме Вашите лични данни като цяло въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните.

За поддържането на връзките с клиентите, може да е необходимо

да съхраняваме, обработваме Вашите лични данни и напр. да ги споделяме с компании от REHAU групата, за да можем да отговорим по-добре на Вашите желания или да подобрим нашите продукти и услуги. ние (или трета страна от наше име) да използваме тази информация, за да Ви информираме за офертите на REHAU, които са в полза на бизнеса Ви или за провеждане на онлайн проучвания, чрез които по-добре да отговаряме на Вашите изисквания.


Ако Вие имате въпроси относно тези права с оглед обработката на Вашите лични данни, можете да се свържете с нашия служител по защита на данните, който също е на разположение в случай на искания за информация, предложения или жалби. При поискване, REHAU ще Ви информира възможно най-скоро писмено в съответствие с приложимото законодателство, дали и какви Ваши лични данни се съхраняват при нас. Ако въпреки усилията ни, да гарантираме съхраняването на точна и актуална информация, сме съхранили неправилна информация, ние ще я коригираме по Ваша молба.

Вие сами имате възможността да проверите дали REHAU спазва регламентите за защита на данните. Имате следните права:

Право на информация Право на информация и възражение Право на корекция, изтриване и ограничаване Право на преносимост на данни

Сигурност на данните

Ние разполагаме с технически и организационни процедури за сигурност, които осигуряват сигурността на Вашата лична информация и защитават Вашите лични данни от неоторизирана или незаконна обработка и/или случайна загуба, промяна, разкриване или достъп.

Вашите права

Вие можете да откажете такова използване по всяко време поради причини, които произтичат от конкретната Ви ситуация.

Доколкото обработката на данните се извършва във връзка с обработката на Вашето запитване, респективно води до изпълнение на договор (член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните), REHAU ще Ви информира в рамките на събирането на данни, кои данни са абсолютно необходими.

Разбира се, ние ще приемем с уважение Вашия отказ да ни предоставите личните си данни за поддържане на нашите връзки с клиентите - особено за директен маркетинг или проучване на пазара. Разбира се, ние няма да продаваме или по друг начин да предлагаме личните Ви данни на трети страни.

3. Продължителност на съхранението

Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които са събрани, или докато съхраняването е разпоредено със закон или в рамките на официалните наредби. Ние изтриваме или заключваме Вашите данни, веднага щом те не са необходими повече.

Също така ние ще изтрием или заключим Вашите данни, веднага след като оттеглите Вашето съгласие, както и в случай на основателно противопоставяне срещу обработката.

4. Планирано предаване на данни на трети страни

За целите, посочени в настоящата декларация за поверителност, ние може да споделяме Вашата лична информация с други компании на REHAU. Другите компании могат да използват Вашата лична информация в свой собствен интерес за същите цели като нас. По-специално те могат да обработват Вашите лични данни за посочените цели в свой интерес. В рамките на REHAU групата служителите имат достъп до Вашите лични данни само ако това е необходимо за изпълнение на техните задължения. Прехвърлянето на данни към клонове извън ЕИП се основава или на решение на Комисията за адекватност (член 45, параграф 3 от Общия регламент за защита на данните), или на стандартни клаузи за защита на данните (член 46, параграф 2, буква в) от Общия регламент за защита на данните), които предоставят подходящи гаранции за засегнатото лице. Текстът на стандартните клаузи за защита на данните е публикуван на адрес https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Ние може да препратим Вашата лична информация и на трети страни извън REHAU дружествата с цел получаване на технически или организационни услуги, от които може да имаме нужда, за да изпълним заявените цели или други наши бизнес дейности. Нашите доставчици на услуги са задължени по договор да обработват личните данни изключително от наше име и съгласно нашите указания. Ние също така задължаваме нашите доставчици на услуги да спазват техническите и организационните мерки, които гарантират защитата на личните данни. Ако доставчиците на услуги се намират в страни, в които приложимите закони не предвиждат защита на лични данни, която е сравнима с немското законодателство,  ние ще гарантираме чрез договор, че съответните доставчици на услуги спазват законоустановените стандарти за защита на данните (стандартни клаузи за защита на данните, респективно EU-US Privacy Shield Framework). Допълнителна информация по този въпрос може да получите от нашия служител по защита на данните.

5. Използване на инструмента SnapEngage за чат в реално време

Този уебсайт използва SnapEngage - услуга за чат в реално време, предоставена от SnapEngage, LLC. SnapEngage използва "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на Вашето използване на уебсайта. Тази генерирана информация се предава изключително на сървър на SnapEngage в ЕС и се съхранява там, за да се оцени Вашето използване на чата и да ни се предостави информация под формата на отчети. Ако е необходимо, SnapEngage ще прехвърли тази информация на трети лица, в случай че се изисква от закона, или ако трети страни трябва да обработят тези данни от името на SnapEngage. SnapEngage никога няма да свърже Вашия съкратен IP адрес с други данни от SnapEngage. За подробности вижте Указанията за поверителност на SnapEngage , които можете да намерите на този адрес: http://snapengage.com/privacy-policy/ 
SnapEngage ще ни изпрати тези данни при поискване, тези данни ще бъдат използвани само вътрешно, както и в случай че е необходимо ние да се свържем с вас. 

6. Използване на услугата за уеб анализ на Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. Google Analytics използва така наречените "бисквитки", текстови файлове, които се съхраняват на компютъра Ви и позволяват анализ на Вашето използване на уебсайта. Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този уеб сайт, принципно се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP анонимизацията на този сайт, Вашият IP адрес ще бъде съкратен предварително от Google в държавите-членки на Европейския съюз или в други договарящи страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. От името на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да направи оценка на използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да предостави на оператора на уебсайта други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет.  Предоставеният в рамките на Google Analytics IP адрес на Вашия браузер няма да бъде обединен с други данни на Google. Вие можете да предотвратите съхраняването на "бисквитките" чрез съответната настройка на софтуера на браузъра; все пак ние обръщаме внимание върху това, че в такъв случай Вие респективно може да не успеете да използвате всички функции на този уебсайт в максимална степен. Освен това Вие можете да предотвратите събирането на данните, генерирани от "бисквитката" и  свързани с Вашето използване на уебсайта (включително Вашия IP адрес) към Google, както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате наличния плъгин на браузера http: // tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Вие можете да предотвратите събирането от Google Analytics, като кликнете върху следната връзка. Ще бъде зададена Opt-Out-"бисквитка" за отказ, която ще предотврати бъдещото събиране на данните Ви, когато посещавате този уебсайт деактивирај Google Analytics

Повече информация относно Условията за ползване и поверителност ще намерите тук https://www.google.com/analytics/terms/de.html или респективно тук https://www.google.com/intl/bg/policies/ . Обръщаме Ви внимание върху това, че на нашия уебсайт Google Analytics е разширен с кода „gat._anonymizeIp();“за да се гарантира анонимно събиране на IP адреси (т.нар. IP-Masking).

7. Използване на услугата за уеб анализ на etracker

На този уеб сайт се използват технологии от etracker GmbH за събиране и съхранение на данни за целите на маркетинга и оптимизацията. От тези данни могат да се създават потребителски профили под псевдоним. В този случай могат да се използват "бисквитки", които позволяват повторното разпознаване на интернет браузъра. Данните, събрани с технологиите на etracker, няма да бъдат използвани за лично идентифициране на посетителя на този уебсайт без отделно предоставеното съгласие на съответното лице и няма да бъдат комбинирани с лични данни за потребителския профил под псевдоним. Събирането и съхраняването на данни могат да бъдат оттеглени по всяко време с ефект на действие в бъдеще: деактивиране на etracker 

8. Използване на приставката Facebook

На нашия уеб сайт използваме приставката "дейности на посетителите" от Facebook Inc. По този начин поведението на потребителите може да бъде проследено, след като бъдат пренасочени към уебсайта на доставчика, посредством клик върху реклама във Facebook. Този процес е предназначен да оцени ефективността на рекламите във Facebook за целите на статистиката и маркетинговите изследвания и може да помогне за оптимизиране на бъдещите рекламни дейности. Събраните данни са анонимни за нас, така че не ни дават никакви заключения относно самоличността на потребителите. Данните, във всеки един случай обаче, се съхраняват и обработват от Facebook, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил и Facebook може да използва данните за собствена рекламна цел в съответствие с директивата за използване на данни във Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 
Данните   могат да позволят на Facebook и неговите партньори да активират реклами във и извън Facebook.  За тези цели на компютъра ви може да се съхранява и "бисквитка". 

9. Използване на Youtube-приставки

Наред с други неща, ние използваме приставки от YouTube LLC (представени от Google Inc.) за включването на видеоклипове в нашите уебсайтове. Ако използвате нашия уеб сайт, ще бъдете свързани към сървърите на YouTube и приставката ще се покаже. Така се предава информация към сървъра на YouTube кои от нашите страници сте посетили. Ако при това Вие сте регистриран потребител на YouTube, YouTube ще разпредели тази информация в личния Ви профил. Когато използвате приставката, например, след като кликнете върху бутона за стартиране на даден видеоклип, тази информация също се разпределя към Вашия потребителски профил. Вие можете да предотвратите това свързване, като излезете от потребителския си профил в YouTube и други потребителски профили на компаниите YouTube LLC и Google Inc. и изтриете съответните „бисквитки“ от тези фирми, преди да използвате нашите уеб сайтове. Повече информация относно практиките за обработка на данни и за поверителност от YouTube (Google) ще намерите на адрес: https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ . 

10. Използване на Microsoft-приставки

Нашият уеб сайт използва Conversion-Tracking (проследяване на реализациите) от Microsoft Corporation. При това чрез Microsoft Bing Ads се задава "бисквитка" на Вашия компютър, ако Вие сте получили достъп до нашия уеб сайт чрез реклама на Microsoft Bing. По този начин Microsoft Bing и ние можем да видим, че някой е кликнал върху дадена реклама и е бил пренасочен към уебсайта ни и е достигнал до предварително определена целева страница (страница за реализация). Ние научаваме само общия брой потребители, които са кликнали върху Bing-реклама и след това са пренасочени към целевата страница. Не се съобщават никакви лични информации за самоличността на потребителя. Ако не искате да участвате в процеса на проследяване, можете също така да откажете необходимата за това настройка на "бисквитка" - например чрез настройка на браузър, която изцяло деактивира автоматичната настройка на "бисквитките". Повече информация относно поверителността и "бисквитките", използвани в Microsoft Bing ще намерите на уеб сайта на Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/

Автоматично събрана информация, която не е лична информация

Когато Вие имате достъп до нашите уеб сайтове, според случая се събират автоматично (тоест не чрез регистрация) информации, които не са свързани с дадено конкретно лице (напр. използван интернет браузър и операционна система; име на домейна на уебсайта, от който сте дошли; брой посещения, средна продължителност на престоя, посетени страници). REHAU използва тази информация, за да определи привлекателността на нашите уеб сайтове и да подобри тяхното съдържание. Когато посещавате някой от нашите уебсайтове, може да се съхрани информация във формата на "бисквитка" на Вашия компютър, която автоматично ще Ви разпознае при следващо посещение. "Бисквитките" позволяват например персонализирането на уебсайта според Вашите интереси или запазването на Вашата парола, така че да не е нужно да я въвеждате отново всеки път. Ако Вие по принцип изцяло отказвате използването на "бисквитки", имате възможността така да настроите Вашия интернет браузър, че да изтриете "бисквитките" от твърдия диск на Вашия компютър, да блокирате всички "бисквитки" или да бъдете предупреждавани, преди да се съхрани дадена "бисквитка".

"Бисквитки"

 "Бисквитките" са малки текстови файлове, които обикновено се поставят на компютъра от дадена уеб страница. При това „бисквитките” служат за различни цели. Те обаче никога не са рискови, защото им липсват "активни" способности. Така че те не могат да стартират увреждащи приложения. Те съдържат изключително само информации, които са необходими за удобното използване на интернет.

Класически примери за задачите на "бисквитките" са: данни за вход/логване, съхраняване на пазарска кошница, потребителски анализ, полета за формуляри. 
Информациите, които може да се съхраняват в "бисквитките" са: продължителност на живота, име на сървъра, уникален идентификационен номер, данни за съдържанието.

Използване на "бисквитките"

Бисквитки за сесии 
“Бисквитките” за сесии са чисто технически бисквитки, които са необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт. “Бисквитки” за проследяване 
С помощта на „бисквитките” за проследяване се оценява - разбира се в напълно анонимна форма - поведението на потребителите при посещение на нашия уебсайт. REHAU, респeктивно компетентните органи, по този начин получават ценни информации за начина на използване на уебсайта, което ще позволи на REHAU, респективно на компетентните органи, да го насочат така, че да отговаря в по-голяма степен на интересите на посетителите. Търговски “бисквитки” 
В допълнение към нашите собствени "бисквитки" ние използваме "бисквитки" на трети страни, за да показваме персонализирана реклама на нашите и други уебсайтове. Този процес се нарича "пренасочване". Той се базира върху Вашата дейност на нашия уебсайт.

Engineering progress

Enhancing lives