Сертифицирани проекти

BAU-D153_151653_1 - 151653

DGNB, LEED, BREEAM

Нашите решения за устойчиви строителни проекти

От геотермия през темпериране на бетоновото ядро до профили за прозорци с висока топлоизолация – нашите системни решения покриват всички стълбове на енергийната ефективност. Разработени в тясно сътрудничество с нашите партньори – с институти, изследователски центрове и университети, нашите доставчици и преди всичко нашите клиенти – те изпълняват изискванията за устойчиви строителни проекти. Най-голямо признание за нас са сертификатите за проекти, в които са използвани нашите решения.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection