Сертифицирано строителство

AAS-D729_374072_0 - 374072

При разработването на цялостни решения REHAU взима под внимание целия жизнен цикъл на продукта и при това се фокусира специално върху опазването на околната среда и ресурсите. При това даваме възможност на нашите клиенти да се възползват от най-високата енергийна ефективност. Благодарение на нашата иновативна компетентност за материалите и системите сме си поставили за цел, да усъвършенстваме новите технологии и да превърнем използването на всички необходими материали и ресурси в разумни и устойчиви енергоспестяващи решения. Нашата цел: Постоянно да създаваме стойност чрез енергийно ефективни продукти и решения, които при разработката разглеждаме като едно цяло.

Строителният сектор оказва голямо влияние върху околната среда.

За по-голяма яснота представяме няколко факта:

  • Потребление на около 50 % от природните ресурси
  • Потребление на 40 % от енергията
  • Потребление на 16 % от водата

Освен това строителството е отговорно за 60 % от всички отпадъци, а около 40 % от глобалните емисии на парникови газове се дължат на създаването и използването на сгради. Посочените проценти конкретизират значението на строителството и наличието на огромен потенциал за спестяване в тази област.

Свалете брошурата Сертифицирано строителство

В областта на строителните продукти декларациите за екологична безопасност на продукта са между другото основа за оценяване и удостоверяване на екологичността на сградите. Те съдържат по същество екологичен баланс за влиянието върху парниковия ефект, киселинен потенциал, потенциал за намаляването на озонния слой, летен смог и еутрофикация (постъпване на хранителни вещества в околната среда), както и представяне на първичните енергийни потребности от изкопаеми и възобновяеми ресурси по време на целия жизнен цикъл на продукта.

Какво влияние имат отделните елементи върху екологичността на една сграда, показват следващите графики:

BAU739_Zertifizierung_Bau_03_04_2013_ff_378406_0 - 105381

BAU739_Zertifizierung_Bau_03_04_2013_geo_378405_0 - 105382

BAU739_Zertifizierung_Bau_03_04_2013_bkt_378404_0 - 105380

REHAU развива и актуализира постоянно за своите продукти и системи съответните декларации за екологична безопасност на продукта EPDs (Environmental Product Declaration). За следните продукти може да намерите по-подробна информация на страницата на DGNB:

Системи за сертифициране

През последните години в световен мащаб възникнаха многобройни и различни системи за сертифициране, които в резултат на опита стават все по-сходни в своите ревизии. Сертифицирането се развива в един световен стандарт.

DGNB-Logo_375839_0 - 375839

Breeam_green_Logo_447918_0 - 447918

LEED_Logo_375842_0 - 375842

Downloads

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection