Възобновяеми енергии

Soho Farmhouse

Събудете спящия великан – с REHAU-технология

Когато става въпрос за опазване на климата, секторът топлоснабдяване се счита за „спящия великан“, тъй като в Германия почти цялото топлоснабдяване (т.е. около 90%) се осигурява от изкопаеми горива. Станете независими от непрекъснато покачващите се цени и планирайте Вашата енергийна автономност. Нашите системи за използване на геотермална и биоенергия за отопление и охлаждане успешно са доказали своята ефективност в много проекти. Нека Ви убедим с нашите референции или се обърнете към нас. С удоволствие ще Ви консултираме и за актуалните програми за насърчаване използването на възобновяеми енергии.

Нашите референции

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection