Топлоснабдяване

817-D1011 - 54529

Бъдещето на топлоснабдяването

Законодателите дадоха старт на енергийната промяна: печките на твърди горива трябва да намалеят драстично. С все по-стриктните изисквания на наредбите за енергийна ефективност се увеличават и изискванията към отоплителните инсталации – с точни разпоредби за новите сгради. С помощта на екологични алтернативи за отопление, в комбинация с решенията за местно и централно топлоснабдяване на REHAU, Виe устойчиво и дълготрайно изпълнявате изискванията за опазване на околната среда.

 Защо мултивалентни топлинни кооперации?

  • "Топлинни кооперации " означава: свързване на повече потребители, които заедно се снабдяват с топлинна енергия.
  • "Мултивалентни" означава: обмислена комбинация от повече енергийни източници за отопление вместо само един.

Ползата:

Топлинните кооперации са ефективни, икономични и природосъобразни в сравнение с множество единични системи.

439022_bg - 107235


Бъдещето е мултивалентно

439024_bg - 107236


Фактори на първичната енергия

Разлики между централно и местно топлоснабдяване

Мрежите на централното топлоснабдяване често захранват големи области и топлинната енергия се пренася на големи разстояния. Мрежите на местното топлоснабдяване се отличават с по-къси пътища, със значително по-малко на брой потребители и за сравнение са по-малки и компактни. Близо до потребителите.

Също и захранващото трасе е различно: При мрежите за местно топлоснабдяване то е около 2 MW и средното топлоснабдяване по правило е не повече от 0,5 до 1,5 MWh/(m*a).

Контакт

Имате въпроси за нашите услуги в топлоснабдяването?
Пишете ни

Downloads

Материали по темата Топлоснабдяване
Преглед на материалите

Референции

Успешни проекти с РЕХАУ

Вижте референциите

Видеа

Информационни филми за инсталации и продукти
Преглед на видеата

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection