Захранване на релсов транспорт

0001C4F7_9548_1 - 9548

Перфектната трета релса за метро и градски железопътен транспорт

Нашите системи за сигурно електрозахранване на релсов транспорт

Повече от 40 години нашите продукти за захранване с електричество на релсовия транспорт чрез третата релса убеждават успешно инвеститори и проектанти. Дори при тежки климатични условия – в тунели или на открито – те доказват своята устойчивост и дълготрайност.

Специфични решения за всеки клиент

Всеки железопътен проект има своите особености и затова – освен нашата модулна система за третата релса – ние предлагаме специфични решения за всеки клиент. Затова ние сме разработили индивидуални системи за железопътния надземен и подземен транспорт в Берлин, Кайро, Мюнхен, Виена, Хамбург, Хелзинки, Варшава и Истанбул.

Качество, което убеждава

Стриктният контрол на качеството съгласно DIN EN ISO 9001 от входящите материали до крайния продукт гарантира качеството на нашите продукти и съответствието с договорените характеристики на материалите и компонентите. При необходимост изготвяме 3D-модели и FEM-изчисления и реализираме специфични за проекта допълнения.

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection