Топлоснабдяване

817-D872 - 99085230

Пътища за снабдяване с енергия от възобновяеми източници

Използвайте опита от нашите проекти

Като лидер на пазара в областта на локалните мрежи за топлоснабдяване сме използвали успешно нашето ноу-хау в много проекти: от комунални мрежи за топлоснабдяване, през самостоятелни мрежи до селище с биоенергия. Вашето предимство: Като партньор ние Ви подкрепяме във всички фази на проекта с нашия опит в проектирането и естествено с нашите познания за продукта. Като фирма, оперираща в международен мащаб, ние събираме вдъхновение по цял свят, за да стимулираме иновации, които ще са от полза и за Вашия проект.

Нашето обещание

100 % Технологична компетентност

Ние сме носители на ноу-хау: от изследванията и разработките на материали през решенията за последващо включване до техника за приложение на място.

100 % Подкрепа на проекта 

Ние разглеждаме проектите цялостно: Ние Ви подкрепяме в идейната фаза и в проектирането, чрез работни срещи на строителния обект или чрез съвети за актуални възможности за финансиране.

100 % Ефективни мрежи

Топлопреносните мрежи притежават висок потенциал за енергийна ефективност. С нашата подкрепа ще избегнете топлинните загуби и преоразмеряването.

Нашите референции

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection