Bezvýkopová sanace

Bezvýkopová sanace

Pokládka U-Liner AC DN 300

Bezvýkopová sanace

Zapuštění U-Lineru AC do stávající kanalizační šachty

Bezvýkopová sanace

U-Liner buben s navíjecí délkou 229 metrů

Bezvýkopová sanace

U-Liner AC se slepovací vnitřní vrstvou k napojení domovní přípojky

Bezvýkopová sanace

U-Liner AC přetažený přes šachtu

S REHAU systémy pro bezvýkopovou pokládku potrubí, v oblasti nové pokládky nebo sanace potrubí, vám nabízíme odborné řešení pro nejrůznější druhy pokládky: řada výrobků U-Liner patří do skupiny způsobu sanace Close-Fit (těsně přiléhající) a je používána k bezvýkopové obnově potrubí pro vedení pitné vody a kanalizace. Pro bezvýkopovou pokládku nových chrániček pro telekomunikační vedení, kabely elektrického vedení, jako i plynových a vodních rozvodů způsoben Berstliningu nebo protlačovací rakety (Soil Displacement Hammer ) vám nabízíme programovou linii RAUJET.