Kanalizační systémy

Jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů celého systému vodního managementu je spolehlivá kanalizační síť pro odpadní vody. Aby se zabránilo znečištění spodních vod pronikáním znečištěné vody a zároveň prosakování spodní vody do kanálů, je nezbytná těsná a bezpečná kanalizační síť. To znamená, že moderní kanalizační síť musí splňovat nejpřísnější kriteria a zároveň mít dlouhou životnost. REHAU řešení kanalizačních sítí z vysoce kvalitního polypropylenu bez plniv vám beze sporu nabízí maximální bezpečnost.