Domovní kanalizace

V kostce

Kompletní systém pro rodinné domy a velké objekty

Naše trubky, tvarovky a příslušenství RAUPIANO PLUS jsou určené pro univerzální použití a ve všech rozměrech od DN 32 po DN 200 jsou kompatibilní s tradičními systémy HT a KG - při zachování optimální zvukové izolace a protipožární bezpečnosti.

17 dB

Komfortní instalace
se systémem RAUPIANO PLUS

F90

Protipožární ochrana
se systémem RAUPIANO PLUS

30 %

rychlejší instalace
se systémem RAUPIANO PLUS

Prémiová zvukově izolační trubka – potvrzeno institutem Fraunhofer
Hodnoty zvukové izolace trubky RAUPIANO PLUS jsou podstatně nižší, než stanoví zákonné závazné požadavky kladené na zvukovou izolaci sanitárních instalací. Nadstandardně splňují i přísnější požadavky směrnice VDI 4100.

Protipožární ochrana: Rychle, snadno a v souladu s normou
I když musí procesy realizované na stavbě probíhat rychle, přesto se s ohledem na protipožární bezpečnost nesmí chybovat. Naše protipožární opatření jsou koncipovaná pro snadné plánování, jednoduchou montáž a tudíž pro kolaudaci bez jakýchkoliv komplikací.

Snížení času montáže na minimum
Vyloučení zdrojů možných chyb při plánování a instalaci a nižší časová náročnost na montáž představují až 30 % časovou úsporu ve srovnání s litinovými trubkami SML.

Zvuková izolace: Hodnoty potvrzené institutem Fraunhofer

Domovní kanalizace tichá jako šepot

Náš systém zvukově izolačních trubek RAUPIANO PLUS vykazuje akustickou hladinu pouhých 17 dB(A)* a tudíž je mnohem nižší než jsou hodnoty požadované dle směrnice pro zvukovou izolaci VDI 4100. Tišší nežli šepot, neboť veškeré komponenty - trubky, tvarovky a upevňovací materiál - přispívají k tomu, že systém RAUPIANO PLUS funguje bez jakéhokoliv zatížení prostředí emisemi hluku.

Raupiano


Raupiano


Raupiano


Naše vícevrstvá technologie s protihlukovou výplní
Vysoce tuhá středová vrstva našich trubek garantuje díky protihlukové výplni hustotu materiálu trubky 1,9 g/cm³. Tím se značně snižuje hladina hluku.

Snížení hluku v oblasti ohybů trubek​​​​​​​
Cílená optimalizace hmoty v oblasti oblouku u kolen DN 90 až DN 160 snižuje hladinu hluku. Hydraulicky optimalizované vnitřní kontury odboček současně minimalizují hluk vznikající při průtoku.

Nižší hladina hluku šířícího se hmotou díky vysokému odtlumení upevňovacích objímek​​​​​​​
Naše patentované fixační objímky zajišťují ještě tišší provoz. Podstatně minimalizuje přenos hluku šířícího se hmotou na stěnu.


Upevnění pomocí patentovaného zvukově izolačního podpěrného upevnění REHAU (P-BA 274/2016)

Věděli jste, že ..?

Ještě tišší provoz díky vysokému odtlumení pomocí fixačních objímek

Naše patentované objímky s vysokým odtlumením minimalizují hluk šířící se hmotou. Fixační objímka nebo podpěrné upevnění podstatně minimalizují přenos hluku šířícího se hmotou na stěnu. Správný utahovací moment vodicí objímky je definovaný praktickým rychlouzávěrem a distančním dílem. Speciální geometrie gumové vsuvky navíc zajišťuje vystředění trubky se stejnou vzdáleností od všech stran objímky.

Protipožární ochrana: F90 s nulovou vzdáleností

Prostorová nenáročnost při maximální spolehlivosti plánování

Náš zvukově izolační systém trubek RAUPIANO PLUS sbírá pozitivní body i v oblasti protipožární ochrany. V kombinaci s našimi trubkami RAUTITAN pro pitnou vodu a vytápění zcela odpadá kontrola dodržování minimálních vzdáleností. Naše systémy jsme nechali posoudit jako celek a znalecký posudek dokládá, že systémy vykazují v téměř veškerých kombinacích nulovou vzdálenost. To platí i pro kombinaci systému RAUPIANO PLUS s nehořlavými, kovovými trubkami.

Naše protipožární systémy disponují stavebním osvědčením a splňují požadavky na požární odolnost minimálně 90 minut.

100 % tepelná izolace

Aniž bychom zanedbali tepelnou ochranu, naše protipožární systémy lze aplikovat i u tepelně izolovaných stropů, například v oblasti podzemních garáží.

Kompaktní a bezpečné

Brandschutz

Brandschutz


Brandschutz


Brandschutz

Kompaktní protipožární manžeta DN 40 až 110
Je určená pro kompaktní instalaci do stropu, kde lícuje s plochou, a jedná se o chytré řešení, přičemž montáž zvládne 1 montážník - bez vrtání a hmoždinek. Zaříznout, nalepit a je to.

Naše protipožární manžety DN 50 až 125 a DN 40 až 200
Při montáži pod stropem i na stěnu vás naše protipožární manžeta Kompakt přesvědčí svojí specificky malou konstrukční výškou, která činí pouhých 30 mm. Naše větší protipožární manžeta Plus je vhodná i pro montáž do stropu nebo do stěny.

Naše kolenová manžeta DN 75 až 125​​​​​​​
Rohové potrubí: Kolenová manžeta je ideální volbou v případě zvlášť omezených prostorových možností a pro šikmé prostupy. Instaluje se pod strop.

Hospodárnost: Bez jakýchkoliv kompromisů

Wirtschaftlichkeit


Získáte o 35 % větší prostor
Získejte až o 35 % větší prostor: V porovnání se SML vytváří RAUPIANO PLUS větší žádanou obytnou plochu s prokazatelně nižší prostorovou náročností. Protipožární řešení REHAU jsou zvlášť prostorově úsporná. Navíc se nemusí používat držáky potrubních svodů, které zabírají hodně místa, a které se musí používat v případě litinových trubek SML. Štíhlé uchycení RAUPIANO PLUS otevírá velký montážní prostor – i když se pracuje ve stísněných podmínkách.

O 30 % rychlejší montáž
Oproti litinovým trubkám SML ušetříte s našimi zvukově izolačními trubkami až 30 % montážního času. Dosáhne se toho vyloučením možných chyb v rámci plánování a instalace i snížením náročnosti vlastní montáže.


Plus nižší materiálové náklady
RAUPIANO PLUS snižuje materiálové náklady – v porovnání s klasickou kombinací litinových trubek SML a plastových trubek HT - až o třetinu. Společně s kratší montáží se to vyplatí i Vám jako instalatérovi.

Finanční výhody lze znázornit na příkladu realizovaného velkého objektu s 313 bytovými jednotkami, u kterého investor a provádějící firma nacenili použitý materiál a dobu montáže SML a HT. Kalkulace se prováděla na základě výpisu materiálu. Montážní časy pocházejí z externí, nezávislé studie Profesního sdružení pro klempířské práce, sanitu a topení v Mnichově.


Wirtschaftlichkeit


Videa

Engineering progress

Enhancing lives