Geotermální energie

Vytápění pomocí geotermálního tepla


Bezplatný zdroj energie

Vytápění pomocí bezplatného zdroje energie, nezávisle na cenách surovin, politickém vývoji a ekonomických krizích - a navíc ekologické. To  je geotermální energie.

Dva principy: Z plochy a z hloubky

Sondy využívají pro získávání energie geotermální energii z hloubky až cca 300 m, kolektory absorbují teplo z horních vrstev půdy.

Máte dotazy? Naši odborníci Vám rádi osobně poradí.


Přehled našich systémů pro využívání geotermální energie:

Geotermální sonda RAUGEO PE-Xa green: Robustní provedení

Erdwärmesonde RAUGEO PE-Xa

Sonda RAUGEO PE-Xa green instalovaná v hloubce 300 m pro získávání energie využívá konstantní teploty hlubších vrstev půdy. Velká výhoda: Drsná venkovní vrstva, která v kombinaci s výplňovým materiálem zajišťuje těsnost systému, což tradiční geotermální systémy nenabízejí.

Oblasti použití:

 • Vytápění a chlazení ve spojení s tepelným čerpadlem
 • Free-cooling, tedy pasivní chlazení obytných budov
 • Zabránění tvorby námrazy na volných plochách, např. vyhřívání mostů nebo ramp
 • Akumulace tepla v zemi v kombinaci se solární energií nebo jinými zdroji energie
 • Optimální pro kombinaci s  plošným vytápěním a chlazením nebo temperováním nosných betonových konstrukcí

Vaše výhody:

 • Systém používaných sond splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky
 • Vynikající přilnavost výplňového materiálu na povrchu potrubí pro nejlepší tepelný účinek
 • Záruka 10 let (viz záruční list RAUGEO PE-Xa, č. tisku 827510)

Geotermální plošný kolektor RAUGEO collect PE-Xa: Profesionál

Tento horizontálně uložený geotermální kolektor získává teplo z nezámrzné hloubky cca 1,5 m. Vykazuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození, jako je např. proti bodové zatížení. Materiál z výkopu tak lze opět použít k zasypání kolektoru RAUGEO collect PE-Xa a podstatně se tak snižují náklady na přesun hmot.

Pro nižší požadavky na bodové zatížení a tepelnou odolnost nabízí REHAU i geotermální kolektory z PE100 a PE100‑RC.

Oblasti použití:

 • Pro vytápění ve spojení s tepelným čerpadlem
  Možnost použití na velkých plochách od 200 m²
 • Nízkonákladová pokládka pomocí běžné stavební techniky
 • Pokládka na kamenitých půdách i bez pískového lože
 • Optimální řešení pro kombinaci s plošným vytápěním

Vaše výhody:

 • Pokládka až do ‑30 °C
 • Vyšší efektivita díky zasypávání materiálem z výkopu
 • Nepodléhá povinnému schválení úřadů

Geotermální pilota RAUGEO: Základová pilota s dvojím využitím

Erdwärmepfahl RAUGEO

Geotermální a energetické piloty plní v moderní, pozemním stavitelství dvě funkce: Jako vrtané piloty v případě málo únosného podloží se používají pro zakládání stavebních konstrukcí a později slouží jako energetické piloty s integrovanými kolektorovými rozvody pro využívání podpovrchové geotermální energie. Díky vysoké odolnosti používaných materiálů a mimořádně malému poloměru ohybu jsou trubky RAUGEO collect PE‑Xa perfektní volbou pro použití v energetických pilotách.

Oblasti použití:

 • Pokrytí energetické náročnosti energetickou
 • Aktivací základových pilotů, jejichž instalace je stejně nutná
 • Topení a chlazení ve spojení s tepelným čerpadlem
 • Free‑cooling, tedy pasivní chlazení obytných budov
 • Optimální pro kombinaci s  plošným vytápěním a chlazením nebo temperováním nosných betonových konstrukcí

Vaše výhody:

 • Až o 50 % rychlejší pokládka díky teleskopické technice
 • Až o 10 % vyšší odebíraný výkon
 • Optimalizované ohýbání trubky
 • Bezešvé provedení – žádná slabá místa

Výplňový materiál RAUGEO fill: Profesionální výplň vrtů

Verfüllmaterial RAUGEO fill

Díky hodnotě tepelné vodivosti cca 2,0 W/mK a mrazuvzdornosti dle DIN 52104-A je RAUGEO fill ideálním výplňovým materiálem.

V nabídce jako:

 • RAUGEO fill červený​​​​​​​Mrazuvzdorný výplňový materiál s lepšími tepelnými vlastnostmi, tepelnou vodivostí cca 2,0 W/mK a vydatností cca 1,0 t/m³
 • RAUGEO fill modrý​​​​​​​Mrazuvzdorný výplňový materiál s vysokou vydatností cca 0,7 t/m³
 • RAUGEO fill bílý​​​​​​​
  ​​​​​​​
  Pro nenáročné požadavky

Kontakt

Máte konkrétní dotaz nebo hledáte informace k produktům firmy REHAU?

Dotaz na kontakt


Ke stažení

Engineering progress

Enhancing lives