Máte další otázky? Naši odborníci odpovídají na často kladené dotazy.

Kdo je zodpovědný za čistou vodu v mém domě/bytě?

Váš dodavatel vody zodpovídá za kvalitu vody až k Vašim domovním dveřím. Za kvalitu v domě až k použití u kohoutku zodpovídáte vy sami jako majitel, a je jedno, jestli se jedná o vámi používaný nebo pronajatý obytný prostor. Instalace pitné vody, za kterou jste zodpovědní, začíná tedy bezprostředně za místem předání vody od vašeho dodavatele, většinou přímo za vodoměrem. Za připojení domu na pozemku a vodoměr je zodpovědný dodavatel vody.

Kdo plánuje a realizuje správnou a profesionální instalaci pitné vody?

Hygienicky nezávadnou a vysoce kvalitní instalaci pitné vody by měl vždy projektovat a realizovat odborný podnik. Neprovádějte nikdy takovou instalaci svépomocí, protože se tak nemůžete chránit před škodami v důsledku odborných chyb, nedostatků a z toho plynoucími dalšími náklady. Dále je instalací pitné vody přepravována potravina. Chybné projektování nebo chybná instalace vedou ke značným zdravotním rizikům. Konečně by vás přece také nenapadlo provádět sami plynovou instalaci ve vaší nemovitosti nebo ji opravovat. I když následky nejsou tak bezprostřední, měla by pro systém pitné vody platit stejná pravidla.

Na co mám dbát při provozu své instalace pitné vody?

Pomocí několika jednoduchých opatření můžete sami přispět k pravidelné obměně vody ve vašem vodovodním potrubí a tím k hygienicky čisté pitné vodě. Zde najdete několik jednoduchých pravidel, která doporučují již i mnozí dodavatelé vody

Musím provádět údržbu své instalace pitné vody?

Vaše instalace pitné vody je srovnatelná s technickým přístrojem, který denně používáte. Proto o ni musíte pravidelně pečovat jako například o vaše topení. Jen tak je zabezpečena kvalita vody ve vaší instalaci.

Úřad pro životní prostředí doporučuje následující opatření:

  • měňte nebo proplachujte pravidelně filtr za vodoměrem na vaší domovní přípojce nebo tím pověřte odborníka.
  • nechte pravidelně zkontrolovat, čistit a udržovat váš zásobník na teplou vodu (teplota by měla být min. 55° C).
  • nechte pravidelně zkontrolovat funkčnost vaší vodovodní instalace a dosažení potřebné teploty vody (55° C).
  • dbejte na to, aby byly dodržovány požadované teploty vody (přítok a odtok, odběrná místa).  

(Zdroj: spolkový úřad pro životní prostředí - Německo)

REHAU vám doporučuje, abyste za účelem pravidelné údržby instalace pitné vody uzavřeli smlouvu o údržbě se specialistou.

Jaké materiály se používají pro instalaci pitné vody?

Instalační materiály pro instalaci pitné vody musí být k dispozici na trhu zdravotně nezávadné, bez zápachu a bez chuti a vždy ve stálé kvalitě. V Německu se pro instalaci systémů pitné vody používají vedení a spojovací materiály z umělých hmot a kompozitních materiálů jako PEX, PVC-C, PP, PB, stejně jako z nerezu, mědi, uvnitř pozinkované mědi a žárově zinkované oceli, případně oceli zinkované ponorem. Výrobci, jejichž materiály splňují požadavky na instalaci pitné vody, nechávají své materiály zpravidla certifikovat.

REHAU nabízí systémové trubky RAUTITAN z vysoce výkonného materiálu PE-Xa a pro spojovací techniku umělé hmoty/polymery (RAUTITAN PX), nerez (RAUTITAN SX) a červený bronz (RAUTITAN RX). Zvláště prvky z umělé hmoty poskytují velké přednosti. Neboť na rozdíl od např. trubek z kovu jsou vodovodní potrubí z umělé hmoty odolná proti zanášení a korozi a zachovávají čistotu pitné vody. Informujte se zde podrobně o materiálech systému RAUTITAN!

Jak a kde mohu nechat svou pitnou vodu vyšetřit?

Na internetu najdete mnoho poskytovatelů, kterými si můžete nechat provést odborný odběr zkoušky a analýzu vody. Dbejte přitom obzvláště na počet a metodu zkoumaných hodnot. Ty se mohou u jednotlivých poskytovatelů značně lišit.

Kolik pitné vody je na Zemi?

Voda pokrývá 70 procent našeho zemského povrchu. To je cca 1,4 miliardy krychlových kilometrů (km3). Z toho jsou však jen 2,5 procenta sladké vody. Přímo použitelných je zase jen cca 12.000 km3. Pokud by se toto množství rozdělilo na celé obyvatelstvo světa a spotřebovalo by se, mohla by jedna osoba v Německu cca po 40 let pokrýt svou denní spotřebu vody. Naštěstí se sladká voda nespotřebovává, jen používá a lze ji stále znova upravovat.

Odkud přichází pitná voda?

70 procent pitné vody představují podzemní vody a pramenité vody. Zbylých 30 procent získávají dodavatelé vody z přehrad, říční vody, pobřežních filtrátů nebo uměle obohacených spodních vod.

Kolik vody denně použije každý člověk pro osobní spotřebu?

V roce 2007 (např. v Německu) byla spotřeba pitné vody na osobu skoro 122 litrů na obyvatele a den. To znamená, že se denní spotřeba vody v soukromé sféře mezi lety 1991 a 2007 snížila o 22 litrů na osobu. Důvodem toho je především změna postojů spotřebitelů a využití domácích spotřebičů a armatur, které šetří vodu. Cca jedna třetina celkové spotřeby vody připadá na tělesnou hygienu, cca 27 procent na splachování toalety, cca 12 procent se používá k praní prádla. Zbytek se používá na mytí nádobí, čištění bytu, na zahradu, jídlo a pití.
Redukce spotřeby pitné vody má vliv i na instalaci pitné vody ve vašem domě/vašem bytě. Jak můžete na tyto změny reagovat, to se dozvíte na stránce o druzích instalace.

Jakou kvalitu má pitná voda, která přichází ke mně do domu?

Váš dodavatel vody je zodpovědný za kvalitu pitné vody až k připojovacímu místu vašeho domu. Mnoho dodavatelů vody například uveřejňuje na internetu své výsledky testování, ze kterých si můžete zjistit kvalitu vaší pitné vody. Za udržení této kvality v domě až do použití z vodovodního kohoutku jste jako vlastníci zodpovědní sami. Velký vliv, kromě chování uživatele, mají použité materiály a provedení instalace pitné vody.

Existují zákony, které je u pitné vody nutné respektovat?

V Německu a Rakousku je (takřka) vše, co se týká pitné vody, stanoveno v národní vyhlášce o pitné vodě. V této vyhlášce je definována ochrana lidského zdraví před znečištěnou pitnou vodou. Pitná voda musí být čistá a vhodná k lidské spotřebě a nesmí obsahovat žádné choroboplodné zárodky nebo jiné látky v koncentracích, které poškozují zdraví. Pro 53 mikrobiologických, chemických a fyzikálních parametrů jsou ve vyhlášce o pitné vodě definovány mezní hodnoty, které se nesmí překročit.

Zákonem definovaná kvalita pitné vody platí pro odběr u vodního kohoutku. Až k vodoměru je zodpovědný dodavatel vody, mezi vodoměrem a kohoutkem majitel budovy. Ten se musí postarat o to, aby se voda až ke kohoutkům v budově nezhoršila. Výrobky z nevhodných materiálů a špatný projekt mohou způsobit, že nebudou dodrženy zákonné předpisy, a tím v sobě skrývají zdravotní rizika. Ani jako zkušený kutil byste neměli sami provádět práce na svém zařízení na pitnou vodu. Instalace, které nebyly odborně vytvořené, rozšířené nebo opravené, skrývají potenciální zdravotní rizika pro vás samotné, vaši rodinu, spolubydlící i hosty.

Co je čistá voda?

Jak čistá je pitná voda ve skutečnosti, to nemůžeme vidět. Neboť největší ohrožení pro zdraví obyvatel domu jsou kromě chemických znečištění především mikrobiální zatížení. Neboť pitná voda je sice takřka bez mikrobů, ovšem nikoliv sterilní. Z přehrady nebo ze spodních vod může s sebou přinést kromě nevinných mikroorganismů i nebezpečné choroboplodné zárodky. Ve správné směsi stojící vody, tepla a živin se mohou velmi rychle rozmnožovat a stát se závažným ohrožením.

Co dělat, když se zdá, že pitná voda není v pořádku?

Pokud byste po nové instalaci, rozšíření nebo opravě vaší instalace pitné vody měli dojem, že pitná voda z vašeho kohoutku už nedosahuje optimální kvality, obraťte se nejdříve na zodpovědný odborný závod, jako nájemník na správu domu nebo majitele. Pokud se potvrdí závada a nebude odstraněna, je k dispozici jako kontaktní osoba hygienická stanice.

Co je mikrobiální zatížení vody?

Množství možných patogenů v pitné vodě je velké. K nejznámějším patří vedle salmonely, shigelly, fekálních bakterií a určitých virů především tyto dva druhy:

Pseudomonas aeruginosa
Tyto často se vyskytující bakterie vedou především v nemocnicích opakovaně k těžkým, částečně dokonce život ohrožujícím zánětům. K nakažení stačí již relativně malé množství znečistěné vody.

Legionella pneumophila
Legionelly se často postarají o titulky díky infekci v celých velkých budovách. Každý rok se nakazí průměrně 30.000 Němců nemocí způsobenou legionellami - především vdechnutím jemných směsí vody a vzduchu, například ve sprše. Následkem jsou těžké zápaly plic a chřipková onemocnění.

Jak se mikroby množí v pitné vodě?

Každá bakterie a každý patogen mají určitou oblast teplot, ve které se cítí obzvláště dobře a odpovídajícím způsobem rychle se rozmnožují. Znát tyto oblasti a vyhnout se jim, např. výměnou vody a izolací, je tedy velmi důležité. Základní pravidlo zní: Studená voda nesmí být teplejší než 25° C, teplá voda chladnější než 55° C. Pokud voda stojí v potrubí delší dobu bez pohybu, těší to mikroby obzvlášť. Pro rozmnožování potřebují stojatou vodu, která se navíc rychleji ohřívá a tím se stává rájem pro bakterie. Aby se tomu zabránilo, měla by se voda v trubkách v denním provozu pohybovat co nejrychleji a stále se obnovovat.