Kariéra vedoucího pracovníka

Ty udáváš směr!

Kariéra vedoucího pracovníka Ti nabízí příležitost postavit se nové výzvě mimo vlastní odbornost a současně převzít větší odpovědnost.

V postavení vedoucího pracovníka o Tě budeme mít vždycky zájem - protože jsi nositelem nejenom odborné odpovědnosti, nýbrž i odpovědnosti za své spolupracovníky. Přitom Tě náš princip otevřených dveří podporuje víc než řídící funkce v jiných podnicích. Pro své spolupracovníky jsi totiž kontaktní osobou v oblasti odborných otázek, ovšem i s ohledem na osobní záležitosti. Vedle svých schopností naslouchat, motivovat a udávat správný směr činíš i správná rozhodnutí - neboť se chceme vždy dostat nejkratší cestou k cíli. 

Abychom mohli optimálně spolupracovat a posouvat náš podnik neustále kupředu, rozhodli jsme se uznávat hodnoty jak jsou důvěra, spolehlivost a inovace. Proto je důležité, abys coby vedoucí pracovník podporoval a podněcoval své spolupracovníky k lepším výkonům a abys s nimi otevřeně, transparentně a s úctou komunikoval. Místo slov necháš hovořit činy a převezmeš odpovědnost za statečná rozhodnutí. Budeš vytvářet nová řešení s přidanou hodnotou určená pro naše zákazníky a budeš otevírat nové možnosti pro inovace. 

Klademe zvláštní důraz na to, abychom Tě prostřednictvím interních i externích seminářů připravili na úspěšné vedení Tvého týmu.

Vidíš, že vedení je pro nás důležité - protože chceme, aby na tom byli naši zaměstnanci dobře.

"REHAU působí na mnoha trzích po celém světě. Jako inženýr vývoje materiálů tak dostávám šanci vyvíjet nová materiálová řešení, a sice v rámci týmové spolupráce s kolegy z různých specializovaných oblastí působících v nejrůznějších částech světa. Každý den znovu mě motivuje tato možnost samostatného rozvíjení tohoto tvůrčího prostoru.“

Dr. Steven Schmidt, inženýr vývoje materiálů

MA-D072_478069_0_CL - 478069

Engineering progress

Enhancing lives