M00-D1682_03 - 1085008

„Samozřejmě rozumíme nábytkovým hranám“

Další generace: REHAU spouští výrobní řady udržitelných nábytkových hran

05.10.2021

Udržitelnost je pro REHAU klíčovým tématem. Společnost využívá zkušeností v oboru zpracování polymerů a neustále se snaží tyto materiály zlepšovat, vyrábět udržitelnější produkty a recyklovat dostupné zdroje. Tohoto cíle nyní dosahuje u výrobků s koncepcí RAUKANTEX eco.protect. Dvě nové výrobní řady RAUKANTEX eco a RAUKANTEX evo působivě demonstrují, jak lze udržitelnost aplikovat na nábytkové hrany.

„Samozřejmě rozumíme nábytkovým hranám – a víme, jak je vyrábět přirozeně,“ říká Daniel Elfe-Degel, manažer výrobní skupiny nábytkových hran a projektový manažer pro udržitelné nábytkové hrany v divizi Furniture Solutions. „Letos slavíme 50. výročí značky RAUKANTEX. Když se podíváte zpět na její historii, vidíte jasně, jak byla opakovaně upravována, aby odpovídala aktuálnímu vývoji. Udržitelnost a ochrana přírodních zdrojů jsou pro nás v současnosti jedněmi z hlavních témat. Platí samo sebou, že chceme být se svými nábytkovými hranami dobrým příkladem.“

Dvě nové výrobní řady: RAUKANTEX eco a RAUKANTEX evo

Do nabídky nábytkových hran REHAU byly doplněny dvě působivé nové výrobní řady. Pokud jde o RAUKANTEX eco, vyvinula společnost REHAU nábytkovou hranu složenou z 50 % postprůmyslového recyklovaného materiálu, který je do detailu shodný s konvenčními PP nábytkovými hranami z hlediska designu, kvality a zpracování. RAUKANTEX eco je k dispozici jako nábytková hrana RAUKANTEX pure primer nebo RAUKANTEX pro invisible joint a zpracovatelé ji mohou jednoduše používat místo konvenčních nábytkových hran. Strojní parametry jsou stejné, nejsou nutné žádné úpravy.

Nábytková hrana RAUKANTEX evo je založena na obnovitelných surovinách, jejichž použití neklade další nároky na surovou ropu. Jinými slovy, je-li tato nábytková hrana používána místo konvenční polypropylenové nábytkové hrany, je tím zaručeno, že při výrobě PP budou místo surové ropy použity nefosilní primární suroviny. Říká se tomu obnovitelný výchozí produkt, který je odpadním produktem z jiných odvětví. Tím je také zajištěno, že není třeba používat cennou zemědělskou půdu pro pěstování plodin, které se používají ve výrobě polymerů. Tento proces je ověřen certifikací ISCC PLUS, kterou RAUKANTEX evo právě prochází. Nábytkovou hranu lze vyrábět stejně jako konvenční PP nábytkové hrany, má stejné kvalitativní charakteristiky – perfektně se hodí k povrchu dobře známých výrobních řad RAUKANTEX.

700 x 500 Px_16-06-2021-1 - 1085130

RAUKANTEX eco: nábytkové hrany s 50 % recyklovaného materiálu

Nábytek s lehkou konstrukcí

RAUKANTEX basic edge

M00-D1229_01_CL - 94984

Perfektní komponenty díky technologii neviditelného spoje, 100% bez lepidel

Součást dlouhodobé strategie udržitelnosti

RAUKANTEX eco.protect a dvě nové výrobní řady jsou součástí celostní strategie udržitelnosti REHAU. Od lineárního k oběhovému hospodářství – to je moto, se kterým REHAU pracuje a uvádí do oběhového hospodářství produkty a materiály.

Ale tato strategie jde ještě dál. Se systémem RAUKANTEX zahrnují udržitelné procesy společnosti využívání materiálů bez škodlivých látek, které zaručují maximální opakované zpracování a recyklaci odpadu z výroby, a použití 100% uhlíkově neutrálního elektrického proudu pro výrobu ve všech evropských provozech pro nábytkové hrany.

REHAU současně naplňuje vysoká očekávání zákazníků z hlediska dokonalého designu a mimořádné zpracovatelnosti – perfektní souhru barvy a dekorativního designu i náročné specifikace a tolerance.

Pro připojení nábytkové hrany k desce se stále často používají lepidla. REHAU však již řadu let nabízí alternativu v podobě technologie bez použití adheziv. Technologie neviditelného spojení neobsahuje lepidla a rozpouštědla, přičemž správné dávkování je automatické, což znamená, že při zpracování nevzniká odpad lepidel. Tato funkční vrstva nábytkové hrany se aktivuje laserem, horkým vzduchem nebo NIR, které zaručí trvalé spojení nábytkové hrany s deskou.

V celém průběhu procesu výroby a nákupu společnost REHAU zajišťuje, aby její partneři rovněž dodržovali zásady udržitelnosti, zajištění kvality a sociální normy (code of conduct). Pro tuto vzorovou kolekci společnost REHAU navíc řadu let spolupracovala s místními dílnami.

M00600_Green_Fact_Book_Illu_Seite_23_06-20212 - 1085596

Celostní přístup k udržitelnosti

Další informace o RAUKANTEX eco.protect jsou k dispozici na:
www.rehau.com/eco-protect


Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection