Vytápění a chlazení v oblasti nebytové výstavby

Hospodárné řešení pro velké plochy

Jednoduchá montáž a bezúdržbové provedení

Prefabrikované chladicí stropy nebo prefabrikované moduly pro temperování nosných betonových konstrukcí - motivuje nás úspora času při instalaci a montáži, neboť z toho profitují všichni: vy, jako montážník, budete mít víc času na další zakázky a Váš zákazník bude spokojený s dodržením časového harmonogramu i stanoveného rozpočtu.

Chladící strop pro suchou montáž: Snadná a rychlá realizace

Kühldecke in Trockenbauweise

Prefabrikované stropní desky urychlí montáž

Naše stropní chlazení REHAU s tepelnou aktivací stropů je systém určený pro suchou pokládku. Je vhodný pro chlazení a vytápění bytových i nebytových prostor.

Vaše výhody:

 • Rychlá instalace prefabrikované sádrokartonové desky s integrovanou trubkou RAUTHERM SPEED 10 a předvrtaným upevňovacím rastrem
 • Možnost kombinace se standardními sádrokartonovými deskami
 • Garantovaná tloušťka desek po namontování, dle přání s maximálním kvalitativním stupněm povrchu Q4
Temperování nosných betonových konstrukcí: 3 systémy pro výběr správného řešení

Naše systémy pro temperování nosných betonových konstrukcí (BKT) bodují u materiálů s dlouhou životností, jako je naše trubka RAUTHERM S, PE‑Xa a o‑kroužky, trvale utěsní příslušná spojovací místa, která lze používat bez revizní šachty. Díky rychlé a snadné montáži přináší tyto systémy úsporu drahocenného času tráveného na stavbě: Jako systém pro pokládku přímo na stavbě, jako prefabrikované moduly nebo jako moduly pro pokládku do betonových prefabrikátů.

Betonkerntemperierung

BKT - pokládka přímo na stavbě

 • Flexibilní přizpůsobení okruhů BKT geometrii budovy
 • Variabilní délky okruhů BKT
 • Snadná pokládka trubek
 • Variabilní rozteč při pokládce
 • Jednoduchý a dvojitý meandr

Betonkerntemperierung

Moduly BKT

 • Rychlá montáž
 • Dodávka „just in time“
 • Variabilní rozměry modulů
 • Standardní a speciální geometrie

Betonkerntemperierung

Moduly BKT pro pokládku do betonových prefabrikátů

 • Výroba nezávislá na povětrnostních vlivech
 • Efektivní a ekonomická sériová výroba
 • Plynulý průběh montáže bez přerušení
 • Konstantně vysoká kvalita provedení díky průmyslové prefabrikaci

Plošné vytápění průmyslových ploch: Koncept vytápění pro průmyslově využívané budovy

Temperování nosných betonových konstrukcí

Bezúdržbové a nízkonákladové řešení

Vysoká míra vyzařování tepla a nízký teplotní profil trubek RAUTHERM S položených v podlaze přinášejí úsporu provozních nákladů. Díky možnosti instalace jako plošné vytápění průmyslových ploch v armovaném betonu, v neutrální vrstvě a v drátkobetonu, je náš systém vhodný i pro alternativní zdroje energií a/nebo pro využívání odpadního tepla.

Vaše výhody:

 • Rovnoměrný teplotní profil
 • Zanedbatelné víření prachu díky nízké cirkulaci vzduchu
 • Nízké provozní teploty
 • Bez nákladů na údržbuVytápění pružných podlah: 4 varianty pro temperování podlahy sportovních hal

Schwingbodenheizung

Naše velkoplošné vytápění pružných podlah vytváří příjemný teplotní komfort ve sportovních halách: Jako systém vytápění pružných podlah s průmyslovým rozdělovačem, s rozdělovačem potrubí, pro suchou montáž s plošně pružnou podlahou sportovních hal.

Vaše výhody:

 • Vhodné řešení pro dodatečnou renovaci konstrukce podlahy bez demontáže plošného vytápění, jelikož jsou konstrukce pružné podlahy a plošné vytápění oddělené
 • Rychlá a snadná montáž díky pokládce s předem perforovanou izolací a flexibilními trubkami RAUTHERM S
 • Energeticky úsporný, rovnoměrný tepelný komfort v hale bez hromadnění tepla pod střechou haly a tudíž i malé tepelné ztráty střechouVyhřívání venkovních ploch: Udržování ploch bez ledu a sněhu i v zimě

Freiflächenheizung

Smyslem tohoto systému je odstraňování ledu a sněhu ze silnic, nájezdů, výjezdových ramp, heliportů nebo pěších zón. Varianta umožňující používání alternativních zdrojů energie z něj vytváří ekologicky komfortní řešení s nízkými pořizovacími i provozními náklady.

Vaše výhody:

 • Možnost pokládky pod betonové desky a pod zámkovou dlažbu
 • Rychlá a snadná montáž díky vysoké flexibilitě trubek PE-Xa RAUTHERM S
 • Nízké náklady na údržbu na základě kombinace trubky RAUTHERM S s násuvnou objímkou
 • Pokládka v meandrech garantuje mírný průběh teploty v závislosti na čase
 • Vodicí lišty RAUFIX, popř. RAILFIX garantují stejnoměrné rozteče při pokládceVyhřívání trávníků: Jsme celosvětová jednička na trhu

Rasenheizung

Naše úspěchy hovoří samy za sebe: Na více než 300 stadionech a tréninkových hřišť v celosvětovém měřítku lze i za velkých mrazů a vysoké vlhkosti sportovat.

Vaše výhody:

 • Pro přírodní i umělé trávníky
 • Dodávka „just in time“
 • Rychlá a jednoduchá montáž
 • Přesná délka trubek pro specifický objekt (žádné metry navíc)
 • Přesné zafixování trubek v systémové liště RAILFIX za účelem rovnoměrného vyhřívání plochy hřišť
 • Předizolovaný rozdělovač
 • Tichelmann pro snížení tepelných ztrátKontakt

Máte konkrétní dotaz nebo hledáte informace k produktům firmy REHAU?

Dotaz na kontakt

Engineering progress

Enhancing lives

Maximum cart size of 3 items has been reached!

Your sample cart items:
Type
Decor
Collection