Sealing-Systems

Naše těsnící systémy chrání interiér vozu před nečistotami, hlukem a deštěm.

Naše technická řešení přispívají rozhodujícím způsobem k příjemnému pocitu z jízdy. Námi vyvíjené díly nejsou určeny pouze k tomu, aby v oblasti střechy, oken, předního i zadního skla pouze zabránily vniknutí prachu, vody a nečistot, ale mají i důležitý vliv na celkový estetický dojem. Optimalizované výrobní procesy, dané vlastními výrobními technologiemi a nástrojárnami, jsou předpokladem pro vysokou přesnost a utěsnění všech navazujících konstrukcí.

Stírací těsnění zvenku
Stírací těsnění zvenku

Stírací těsnění

Stírací těsnění se nacházejí na dveřích vozidla a uzavírají mezeru mezi plechovou karoserií dveří a zasklením dveří. Námi dodávaná těsnění jsou konstrukčně optimalizována tak, aby velmi účinně uzavírala mezeru pro zasklení jak z vnější, tak z vnitřní strany a chránila tak vnitřek vozu před prachem a hlukem. Navíc napomáhají stejnoměrnému pohybu skla a zároveň čistí jeho povrch při otevírání a zavírání bočních oken. Kromě těchto základních funkcí musí naše stírací těsnění často splňovat i velmi náročné designové požadavky.

Střešní profily

Těžiště našeho know-how z oblasti střešních profilů leží v designu a ve výrobě. Díky tomu lze spojit veškeré bezpečnostní funkce těchto dílů s vysokými estetickými nároky a s optimálním komfortem pro pasažéry. Výsledkem tohoto úsilí jsou pak tvarově náročné profily, vyráběné díky našim rozsáhlým znalostem v oblasti inovativních technologií.

Orámování čelního skla

Společně s dodavateli skel vyvíjíme různé druhy profilů, používaných jako orámování čelního a zadního skla, které utěsňuje okraj lepeného zasklení a zabraňuje poškození lepeného spoje vodou. Navíc vyrovnává tolerance a mezery mezi zasklením a karoserií. Už při konstrukci tohoto dílu je kladen velký důraz na to, aby bylo možno provést jeho bezproblémovou montáž na připravené sklo a aby také chránil kompletní zasklení při transportu.

Spodní lišty čelního skla

Spodní lišta čelního skla konstrukčně spojuje čelní sklo vozidla a kryt vodní přepážky. Při její konstrukci je třeba zohlednit nejen řadu požadavků, daných výrobní technologií, ale také logistické požadavky ze strany zákazníků. Aby bylo možno přizpůsobit provedení těchto dílů na nejrůznější tvarovou rozmanitost geometrie čelních skel, vyrábíme spodní lišty pomocí velmi flexibilních a vysoce inovativních výrobních procesů. Každá z nich je vyvíjena a vyráběna v úzké spolupráci s dodavatelem skel a výrobcem automobilů tak, aby byla přesně tvarově přizpůsobena každému čelnímu sklu.

Odvodňovací lišty

Vodu, která dopadne na čelní sklo, je třeba spolehlivě a cíleně odvést buď přes střechu vozidla, nebo přes jeho motorový prostor. To je základní funkce odvodňovacích lišt, které kromě toho snižují víření odtékající vody na bočních sklech a na vnějších zpětných zrcátkách. Přispívají tím k lepšímu a bezpečnějšímu výhledu pro posádku. Jejich další funkcí je vymezení potřebných tolerancí mezi zasklením a karoserií a v neposlední řadě slouží i jako důležitý designový prvek, který ovlivňuje vnější vzhled vozu. Technické řešení tohoto dílu zohledňuje především zájmy koncových zákazníků, protože jedním z hlavních hledisek při konstrukci je možnost bezproblémové výměny čelních skel bez poškození odvodňovacích lišt.