Inspirativní design

Nabídka inspirativního designu (Designpool Inspiration) – emancipace hrany

Ve spolupráci s mladými designéry vyvinula firma REHAU řadu kreativních dekorů. Z nich se vytvořila nabídka inspiritavního designu, která nabízí celou řadu variant. V podobě této nabídky designu přináší firma REHAU nejen širokou paletu akcentujících dekorů, nýbrž chce současně poskytnout podněty k novým nápadům. V jednom týmu se zákazníkem se tyto vize díky firmě REHAU mohou stát skutečností. Přitom se na design a jeho použití nevztahují žádná omezení. Při kreativním ztvárnění obchodu, interiéru, kuchyně, koupelny, obytných místností nebo kanceláří - dávají dekory z nabídky „Inspiration“ nábytku novou tvář.

Design

Kreativní design hran až do nejmenšího detailu:

  • hrana ve stylu po-artu: Spojení černých a bílých ploch. Abstraktní geometrie klame oko pozorovatele, vytváří dojem hloubky a pohybu
  • nová ornamentika: Po černobílém a florálním designu se trend ubírá cestou přechodu ke grafickým, geometrickým dekorům a dekorům ve veselých barvách
  • plně v asijském duchu: Hrana inspirována dálněvýchodní malbou tuší se zdá být mistrně propletena a meditativně redukována
  • trojrozměrnost se speciálním efektem: Hrany otvírají novou dimenzi, působí plasticky a vytváří dojem pohybu