Těsnění

Těsnění REHAU – optimální řešení pro nábytek

Žádný kvalitní nábytkový systém se neobejde bez adekvátního těsnění. Dnes se od něj vyžaduje víc, než pouze zajistit utěsnění. Těsnicí profily REHAU tyto požadavky splňují více než dobře.

Těsnění musí většinou plnit více funkcí: vyrovnávat tolerance, chránit proti vlhkosti a prachu, tlumit a izolovat hluk.
Aby bylo možné tyto požadavky splnit, materiály musí současně vykazovat různé jakostní charakteristiky:

  • vysoká pružnost
  • vynikající schopnost navrácení do původního stavu
  • dlouhá životnost

Varianty

Těsnicí profily REHAU jsou k dostání v nejrůznějších prostorových tvarech a materiálech a lze je přizpůsobit nejrůznějším požadavkům:

  • dutinky nebo těsnicí chlopně
  • RAU-PVC, RAU-PP /-SRT, RAU-SIK nebo RAU-PUR