Síla managementu myslícího na budoucnost

Naší touhou je každodenní posouvání hranic možného, abychom podporovali udržitelnou budoucnost. Naše podnikové hodnoty utvářejí naši práci, kulturu a chování. Naším cílem je moto „Engineering progress. Enhancing lives.“


AdobeStock_308202976_CL - 1080151

Síla managementu myslícího na budoucnost

Naší touhou je každodenní posouvání hranic možného, abychom podporovali udržitelnou budoucnost. Naše podnikové hodnoty utvářejí naši práci, kulturu a chování. Naším cílem je moto „Engineering progress. Enhancing lives.“


Hodnoty REHAU

Naše podnikové hodnoty utvářejí naši práci, kulturu a chování. Všechny své zaměstnance a partnery podporujeme, aby tyto hodnoty sdíleli a trvale je prosazovali ve své práci.

Jsme důvěryhodní

Mezi důvěrou a důvěryhodností je velký rozdíl. Ve společnosti REHAU se snažíme získávat a odměňovat důvěru zákazníků i zaměstnanců každý den, protože společně uskutečňujeme velké věci.

Jsme inovativní

Dobré nápady a tvůrčí přístup při řešení problémů máme v krvi. Od vývoje výrobku po organizaci služeb vášeň k čerstvému myšlení a odvaha přijímat vypočítaná rizika umožňuje REHAU vést tam, kde jiní následují.

Jsme spolehliví

Naše důvěryhodnost závisí na naší spolehlivosti a na tom, že děláme, co říkáme. Jednáme transparentně a vždy se snažíme plnit sliby.


Vedení podniku

Jobst_Wagner_Supervisory_Board - 56491

Jobst Wagner

předseda dozorčí rady skupiny REHAU 

MA-D800 - 76262

Dr. Veit Wagner

místopředseda dozorčí rady skupiny REHAU
 

CEO_William_Christensen_intern - 56487

William Christensen

ředitel skupiny REHAU

Dodržování shody

REHAU se považuje za odpovědnou rodinnou společnost, která usiluje o integritu v obchodních záležitostech i udržitelnosti. Základní hodnoty a pravidla jednání jsou uvedeny v našich interních pravidlech chování a v podrobnější protikorupční směrnici. Tato pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance REHAU po celém světě, bez ohledu na pozici či hierarchickou úroveň. Od svých partnerů v dodavatelském řetězci očekáváme, že budou naše hodnoty a zásady sdílet, a tedy schválí naše pravidla chování dodavatelů.

Více informací


AdobeStock_92124529_CL - 1080150

Dodržování shody

REHAU se považuje za odpovědnou rodinnou společnost, která usiluje o integritu v obchodních záležitostech i udržitelnosti. Základní hodnoty a pravidla jednání jsou uvedeny v našich interních pravidlech chování a v podrobnější protikorupční směrnici. Tato pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance REHAU po celém světě, bez ohledu na pozici či hierarchickou úroveň. Od svých partnerů v dodavatelském řetězci očekáváme, že budou naše hodnoty a zásady sdílet, a tedy schválí naše pravidla chování dodavatelů.

Více informací


Seznamte se s námi

Cíl a hodnoty

Úspěch v číslech

Více

Inovativní řešení

Více

REHAU Česká republika

Více

Nákup

Více

Kariéra

Více

Engineering progress

Enhancing lives