Výzkum & vývoj

Již dnes se zabýváme tím, jak bude vypadat mobilita v budoucnosti.

Sledování budoucích trendů ve vývoji a technologiích tvoří těžiště naší činnosti v oblasti Výzkum & vývoj. Vyvíjíme řešení pro požadavky kladené na mobilitu budoucnosti. Jako příklad trendů, které jsou neustále středem pozornosti, je možno jmenovat použití odlehčených konstrukcí a vývoj alternativních pohonů. Tyto dvě oblasti budou mít v blízké i vzdálenější budoucnosti velký vliv na vývoj automobilové techniky, nezávisle na klimatickém pásmu. V oboru alternativních pohonů se firma REHAU soustřeďuje hlavně na problematiku vývoje vozidel s palivovými články. Na rozdíl od elektromobilů poháněných akumulátory umožňují daleko delší dojezd a jednodušší dobíjení. Na poli odlehčených konstrukcí se společnost REHAU zabývá v oboru Automotive technickými řešeními, která přinášejí úsporu až 30 procent hmotnosti. To přispívá k výraznému snížení emisí CO2 i k prodloužení celkového dojezdu.

Nosič přední masky

Nosič přední masky


Strukturovaná odlehčená konstrukce

Používání nových kompozitních materiálů v inovativních technologických postupech umožňuje při výrobě automobilů dosáhnout snížení hmotnosti až o 30 procent. Z toho důvodu klesají emise CO2 a prodlužuje se celkový dojezd nejen u vozidel s konvenčním pohonem, ale i u vozů s alternativními pohony. Pro vozy Mercedes třídy M vyvinula společnost REHAU hybridní nosič přední masky, který se skládá ze dvou konstrukčních materiálů: polymery a ocelové plechy. Ocelové plechy slouží jako výztuž a jsou zapouzdřeny do odlitku z plastu.

Engineering progress

Enhancing lives