RAUMAT - mechanicky zpevněné rouno

Mechanicky zpevněné rouno RAUMAT

RAUMAT udržuje funkčnost a účinnost protizámrzových vrstev, drenážních trubek a rigolů RAUMAT je mechanicky zpevněné rouno z PP stohovaných vláken.Toto rouno se používá jako dělící vrstva pod nosným zásypem na měkkém podkladu, a také jako filtrační vrstva u drenážních systémů a jako ochranná vrstva pro těsnící elementy.

Přednosti

Přednosti rouna RAUMAT při výstavbě drenážních nebo vsakovacích systémů a u dopravních staveb:

 • nahrazuje drahé a pracné minerální filtrační vrstvy
 • zamezuje zanesení šachet a potrubí nečistotami vstupujících do drenáží
 • umožňuje bezproblémový prostup vody do zařízení
  na vsakování
 • zamezuje promíchání hrubozrnného zásypového materiálu na měkkém podkladu
 • udržuje dlouhodobě funkčnost protizámrzových vrstev
 • umožňuje úspory zásypového materiálu pro stavební cesty a nezpevněné hospodářské cesty
 • přizpůsobuje se dobře nerovnostem a výkopům
 • je odolný proti hnilobě a nezatěžuje životní prostředí.

Dodávaný sortiment

RAUMAT je dodáván v rozličných rozměrech, gramážích dle typu použití:

 • rouno z bílého primárního vlákna, váha: 150 - 1000 g/m²
 • rouno ze sekundárního vlákna, váha: 200 – 400 g/m²
 • šíře: 2 – 8 m
 • třída robusnosti geotextílie: 1 - 5.